Klub Seniora

DLA BABCI I DZIADKA - RÓŻANKOWSKIE WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE

 

KLUBY    S   I  S+  w Rżankach  we współpracy  z  GOK   w Kłodawie  zaprosili  w dniu 19.01.2023 roku

         różankowskie  BABCIE i  różankowskich DZIADKÓW   ze swoimi    WNUCZĘTAMI

                  na niecodzienne, warsztatowe  spotkanie międzypokoleniowe

  z okazji 

                          DNIA   BABCI  I   DZIADKA - 2023.

Szczególnym  Gościem wzruszającego ale też bardzo "wychowawczego" SPOTKANIA była

    Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, która przybyła ze swoją wnuczką Marysią.

     Na wstępie  SPOTKANIA  -

WNUCZĘTA   przepięknie, chóralnie   zaśpiewały  swoim najukochańszym Babciom i Dziadkom

                                            100  LAT

( wywołując  łzy wzruszenia u Adresatów tej piosenki).

  Natomiast  w  trakcie  warsztatów,   dzieci  pod okiem pani instruktor, wykonywały okolicznościowe upominki i laurki dla swoich Babć i Dziadków.

        A upominki były bardzo wzruszające, gdyż przypominały   młodość obecnych Babć i Dziadków.

 Wnuczęta, rozumiejąc powagę sytuacji, "pracowały"  niezwykle poważnie, w wielkim skupieniu i z wzorową starannością. Oczywiście, pomoc Babć i Dziadków, była dozwolona a nawet wskazana, szczególnie tym najmłodszym wnuczętom.  Pacynki JACKA i AGATKI - bohaterów pierwszych telewizyjnych  bajeczek - wykonane zostały wyjątkowo  pięknie. 

     A jak  poważnie  "pracowały" WNUCZĘTA  można obejrzeć poniżej.

   KOCHANYM    BABCIOM I DZIADKOM  I   ICH   WNUCZĘTOM  

                         ZA  PRZYBYCIE  I WZIĘCIE  AKTYWNEGO  UDZIAŁU 

                                        W   MIĘDZYPOKOLENIOWYCH   WARSZTATACH

                                                BARDZO  SERDECZNE  PODZIĘKOWANIA  

                                                                SKŁADA  ZARZĄD   KLUBU  S i S+

                                                                               w   Różankach

   

Sponsorami  Wydarzenia są:

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak,

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie,

Sołtys Wsi Różanki,

Klub S i S Plus w Różankach.

 

Za pomoc w realizacji SPOTKANIA

dziękuję:

Wójtowi Gminy  Pani Annie Mołodciak,

Dyrektorowi GOK w Kłodawie Panu Jarosławowi Pikule,

Instruktor GOK w Kłodawie Pani  Patrycji Grabarek,

Sołtysowi Panu Sławomirowi Radeckiemu i członkowi Rady Sołeckiej Panu Zdzisławowi Mydłowskiemu, Członkom zarządów  Klubów S i S+ : kol. kol. Krysi Stasiak, Eli i Antosiowi Kopciom, Tereni Głodek.

                                                                                                  Bożena Adamczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 

 

 

 

 

 

CDN