Klub Seniora

ŚWIĄTECZNE UPOMINKI dla NASZYCH SENIORÓW

 

W bardzo trudnym  roku  bieżącym  nie zapomnieliśmy  o  naszych najcenniejszych    mieszkańcach  -          SENIORACH.

Zarząd KLUBU    SENIORA  w Różankach postanowił odwiedzić w pierwszej kolejności MIESZKAŃCÓW 80+.

Była radość i wzruszenie. Kilka zdań rozmowy  i słodycze to dla nas  tak niewiele, ale dla  często samotnych  osób , wielkie przeżycie. Stąd łzy i ogromna wdzięczność.

    W następnej kolejności nastąpiły bardzo krótkie spotkania z MIESZKAŃCAMI 75 +. Reakcja  podobna - uśmiech serdeczny, piękne podziękowania, dobre słowo.

   Na świąteczne upominki dla RÓŻAŃSKICH SENIORÓW  - nasz  zarząd Klubu Seniora  przeznaczył swoją  całoroczną dotację gminną. Pomocy finansowej udzielił  także Sołtys i Rada Sołecka Wsi Różanki.

    Ze względu na fakt, iż w bieżącym roku nie odbyły się planowane, tradycyjne spotkania integracyjne dla SENIORÓW, Zarząd postanowił ufundować także upominki dla Seniorów 65 + .

    W sumie Zarząd Klubu Seniora w Różankach odwiedził  i złożył ŻYCZENIA 

z okazji  ŚWIĄT  BOŻEGO   NARODZENIA  i nadchodzącego NOWEGO  ROKU   2021

                                   134     NASZYM    SENIOROM.

  Działalność     KLUBU    SENIOR   PLUS   w Różankach  finansowana jest ze środków  rządowych oraz ze środków pozyskanych przez STOWARZYSZENIE  "NASZE  RÓŻANKI" w Różankach.

Na zakończenie  roku kalendarzowego członkowie  KLUBU  SENIOR  PLUS  otrzymali sprzęt sportowy, który wykorzystają w przyszłym roku w trakcie zajęć rehabilitacyjnych.

                                                                                                                                      B.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda