Klub Seniora

SPOTKANIE PREZESÓW GMINNYCH KLUBÓW SENIORA I SOŁTYSÓW Z WÓJTEM GMINY KŁODAWA

  

Z inicjatywy  Wójta Gminy Kłodawa Pani Anny Mołodciak w  Gminnym Centrum Kultury zorganizowane zostało

spotkanie  Prezesów Gminnych Klubów Seniora  i Sołtysów naszych wsi.

Uczestniczyli w nim : Zastępca Wójta, Skarbnik  Gminy i kierownicy Referatów Urzędu Gminy.

Spotkanie poprowadziła Wójt Gminy Kłodawa.

Główne tematy:

    wznowienie  pracy Gminnych Klubów Seniora, w tym KLUBÓW  SENIOR PLUS w Santocku i w Różankach,

    realizacja zadań finansowanych z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach,

    propozycje imprez wiejskich w naszej Gminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda