Klub Seniora

MIĘDZYPOKOLENIOWY DZIEŃ AKTYWNOŚCI

 

Wojewoda Gorzowski zorganizował wczoraj, 25.02.2020 r., w LUW

             MIĘDZYPOKOLENIOWY    DZIEŃ   AKTYWNOŚCI.

Gminę Kłodawa reprezentowały delegacje KLUBÓW   SENIOR +   z     Różanek  i  Santocka.

Obecne były także delegacje  z Gminy Lubiszyn oraz Gminy   Witnica.

Program artystyczny zaprezentowały  dzieci z Przedszkola nr 21 w Gorzowie Wlkp oraz śpiewający i tańczący  seniorzy  z Dziennego Domu Pobytu  w Witnicy.

Doświadczeniami z pracy  Klubów SENIOR + w Różankach i Santocku podzieliły się z zebranymi : p.p. Justyna Piotrzkiewicz   - Kierownik GOPS w Kłodawie i  Bożena Adamczak -  koordynator Klubu Senior + w Różankach.

Klub SENIOR +w Różankach reprezentowały : p.p. Krystysia Stasiak - opiekun Klubu

                                  oraz Grażynka Majewska  i Danusia Bujko - Polny - członkinie Klubu.

   

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda