Klub Seniora

UROCZYSTE SPOTKANIE RÓŻANKOWSKICH SENIORÓW - PODZIĘKOWANIE BYŁEMU ZARZĄDOWI

 

Nowy  Zarząd Klubu  Seniora w Różankach zaprosił naszych SENIORÓW na uroczystość MIKOŁAJKOWĄ, na którą także przybyli SZANOWNI GOŚCIE:

                         EUROPOSEŁ  PANI  ELŻBIETA  RAFALSKA,

                         WÓJT  GMINY   KŁODAWA  PANI  ANNA  MOŁODCIAK,

                         KS. PROBOSZCZ    DARIUSZ   CHMIST,

                         DYREKTOR  SP w Różankach PANI  ELŻBIETA  PIETRUSZKIEWICZ,

                         SOŁTYS  WSI  PAN   SŁAWOMIR   RADECKI.

SZCZEGÓLNYMI  GOŚĆMI wczorajszego spotkania były 

  CZŁONKINIE  BYŁEGO ZARZĄDU:

          PANI    BOŻENA  JAHOŁKOWSKA,

         PANI    MARIA     TESZBIR,

         PANI   JANINA   BOROŃCZYK,

         PANI   RENATA    BONDAR,

które uhonorowane zostały okolicznościowymi   statuetkami, dyplomami i kwiatami.

Niestety, zabrakło byłej , długoletniej PREZES  KLUBU   SENIORA  w Różankach

                          śp.  PANI   IRENY   WIECZOREK,

która odeszła od nas w dniu 01.11.2019 roku. 

Obecny  był  Syn śp. Pani   Ireny - Pan Sławomir  Wieczorek, który  odebrał Podziękowania  w imieniu MAMY.

Pamięć Pani Ireny zebrani uczcili "minutą ciszy".

        Po bardzo uroczystym, najważniejszym punkcie spotkania - nastąpiła część tradycyjna, w której głos zabierali  przybyli Goście -  Pani Euorposeł i Pani Wójt.        

    Odbyła się  także tradycyjna   LOTERIA  WÓJTA, w trakcie której   losowany był również ROWER sprezentowany

                                    przez P. Europoseł Elżbietę RAFALSKĄ.

A biesiadowanie umilał gorzowski  zespół wokalny WESOŁA  SIÓDEMKA, któremu bardzo dziękujemy za piękny występ.

         W uroczystości wzięło udział ponad stu RÓŻANKOWSKICH  SENIORÓW; znakomita większość z nich biesiadowała do póżnych godzin wieczornych.

       Spotkanie przygotował i przeprowadził nowy zarząd Klubu Seniora w Różankach.

Za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji  imprezy dziękujemy :

P.P.:

Europoseł E. Rafalskiej, Wójt A. Mołodciak, Sołtysowi wsi Różanki S. Radeckiemu, Dyrektorowi GOK  J. Pikule, P. Patrycji Grabarek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda