Klub Seniora

NOWY ZARZĄD KLUBU SENIORA w Różankach rozpoczął pracę

 

Nowy Zarząd Klubu  Seniora w Różankach obradował w dniu 21.11.2019 r. na swoim  pierwszym posiedzeniu.

Porządek spotkania:

          * informacja o  organizacji  uroczystości z okazji odsłonięcia pomnika nagrobnego bohatera spod Monte Cassino,

                                              mieszkańca Różanek- ś.p. JANA  KULESZY,

          *  projekt organizacji  Spotkania  Mikołajkowego dla  Seniorów.

    Ustalenia: 

                       Zarząd  K.S. zorganizuje spotkanie przy kawie i cieście w świetlicy  wiejskiej po zakończeniu  uroczystości na cmentarzu

                          oraz

                     Mikołajkowe Spotkanie dla różankowskich seniorów zaplanowano na 12.12.2019 roku ( ustalono wstępny program uroczystości)

 

 

 

Nowy zarząd Klubu Seniora w Różankach tworzą:

Bogumiła    Szawiel

Grażyna Majewska

Stanisława Słabisz

Krystyna Stasiak

Bożena Adamczak

Pogoda