Klub Seniora

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNYCH KLUBÓW SENIORA - KŁODAWA 2019

 

Ustalony został plan pracy na  rok 2019


 

Pierwszy  raz  w  tym roku  obradował Zarząd  Gminnych Klubów Seniora.  Spotkanie odbyło się  15. stycznia 2019 r. w Kłodawie.  Uczestniczyli w nim szefowie klubów seniora z poszczególnych miejscowości naszej Gminy. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący  Gminnych Klubów - Pan Stanisław  Dreger.

W obradach udział wzięli Goście:

Wójt Gminy Kłodawa - Pani  Anna Mołodciak,

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa - Pan Andrzej Korona,

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie - Pani Magdalena  Turska,

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie - Pan Jarosław Pikuła.

     Główne punkty obrad:

1*  podsumowanie  obchodów TYGODNIA  SENIORA - 2018,

2*  wycieczka - 2019,

3*  imprezy - 2019,

4*  środki  finansowe - 2018 i podział na rok 2019,

5* sprawozdania z działalności.

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda