Klub Seniora

Spotkanie Zarządu KLUBÓW SENIORA - 10.01.2017.

 

Kłodawie.

Obecni byli przewodniczący klubów z poszczególnych miejscowości, prezydium zarządu oraz władze gminy.

Obrady poprowadził przewodniczący Gminnych Klubów Seniora w Kłodawie Pan Stanisław Dreger.

   Porządek spotkania:

podsumowanie obchodów Tygodnia Seniora - 2016,

*  realizacja budżetu klubów w roku 2016,

*  propozycje imprez realizowanych w roku 2017,

*  podział finansów  na rok 2017 roku,

*  sprawy różne.

  WAŻNIEJSZE   USTALENIA:

   * V  SPOTKANIE  INTEGRACYJNE W LIPACH  odbędzie się w dniach 14 - 16 lipca 2017 roku,

   * obchody kolejnego  TYGODNIA  SENIORA  - początek pażdziernika 2017 roku,

   *  roczny  TURNIEJ  GRY  W  1000 - ca  o tytuł  MISTRZA  GMINY  KŁODAWA - rozpocznie się 12.01.2017 roku w GOK Wojcieszyce o godz. 17 - tej,

  * turniej O PUCHAR  RADY  SOŁECKIEJ  wsi Wojcieszyce - 09.04.2017 r.,

  *   udział w imprezach gminnych np. dożynki, majówka,

  * propozycje  organizacji   WYCIECZEK

          NA  SUWALSZCZYZNĘ  Z  JEDNODNIOWYM   WYJAZDEM  NA  LITWĘ , termin: 4-8.09. 2017,

             zgłoszenia do 10 marca 2017 roku, wpłata zaliczki w wysokości 200,00 zł, całkowity koszt 650, 00 zł.,

          do  POCZDAMU - termin 10.06.2017 roku, zgłoszenia do końca stycznia 2017 roku, koszt ok. 100,00 zł.

Program  wycieczek zostanie podany w oddzielnym artykule.

      UWAGA:

     W KAŻDY  WTOREK  MIESIĄCA W GMINNEJ   BIBLIOTECE  PUBLICZNEJ  W  KŁODAWIE

          MOŻNA  UZYSKAĆ  PORADĘ   PRAWNĄ ( dyżur  prawnika w godzinach 9 - 13 ta).

 

 

  

Pogoda