Klub Seniora

INAUGURACJA OBCHODÓW "TYGODNIA SENIORA"

   

Wójt Gminy Kłodawa oraz Przewodniczący Rady Gminy zaprosili w minioną sobotę ( 08. 10.2016 r.) reprezentacje KLUBÓW  SENIORA  z  poszczególnych  miejscowości  naszej Gminy  na UROCZYSTĄ  INAUGURACJĘ OBCHODÓW TYGODNIA SENIORA. 

Tym razem  ZARZĄDY  KLUBÓW,   DZIAŁACZE i   SPONSORZY spotkali się  w Zespole Szkół w Różankach.

 Przybyło ok. 150 osób.

ORGANIZATORZY  podziękowali  przewodniczącym klubów za ich  dotychczasową pracę - GRATULACJE  i  PODZIĘKOWANIA  za pracę  w RÓŻANKOWSKIM  KLUBIE  otrzymała P. Irena  Wieczorek.

 P.P. KRYSTKIEWICZOWIE  z Wojcieszyc   odznaczeni zostali  MEDALEM  ZA  50 - LETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE.

 Organizatorzy  zapewnili  ciekawy  program  uroczystości:  występy artystyczne, zabiegi kosmetyczne, poczęstunek i tańce.

                 Wystąpiły  zespoły  RÓŻY  KWIAT i KASKADA.   Na akordeonie    przepięknie zagrał  TYMEK  GIGOŁA. 

                     Zatańczyli P.P. NATALIA  i   GRZEGORZ    WILCZYŃSCY  I  P.P.  CZESŁAWA  i  LESZEK   MISIORNI.

Pięknie  grał  i  śpiewał  Dyrektor GOK - P. JAROSŁAW  PIKUŁA.

W scence  rodzajowej wystąpili  pracownicy  Urzędu Gminy, w tym  z-ca wójta P. JACEK  KWIATKOWSKI, 

kierownik Referatu  Drogownictwa  Pani  MONIKA  ANTCZAK, kierownik Referatu Społecznego P. BOŻENA  POPOWSKA i inni.

ZABIEGI  KOSMETYCZNE (dla  chętnych)  WYKONYWAŁY   STUDENTKI  CENTRUM   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO  I   USTAWICZNEGO   "MEDYK"   w Gorzowie   Wlkp. Opieka - DYREKTOR  PANI  IRENA  BEREST - SZKLANA

 

 

 

 

Pogoda