Klub Seniora

Podsumowanie działalności klubów seniora w naszej gminie

     

W miniony wtorek, 23.02.2016 roku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłodawie, odbyło się SPOTKANIE, na którym podsumowano pracę klubów seniora w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

                    Przewodniczący klubów wiejskich zaprezentowali sprawozdania, w których poinformowali o działaniach na rzecz lokalnych społeczności.  A ponieważ prezentacje miały bardzo różnorodne formy

            np. niektóre były bardzo długie i szczegółowe inne - krótkie, schematyczne,

obecna na spotkaniu p. Bożena Adamczak zaproponowała, by przyjąć "ramy" (schematy) opracowywania tych dokumentów.

         Jednakże, przewodniczący Pan Stanisław Dreger nie przyjął tej propozycji stwierdzając, że ...pocz. cyt.  "...każdy pisze sprawozdanie jak chce..." kon. cytatu.

Tak więc pewne  sprawozdania mają bardzo dokładne dane dotyczące występów artystycznych ( kto zaśpiewał, kto powiedział wiersz), podanego poczęstunku, wykonanej dekoracji itp. Inne wymieniają  rodzaje zorganizowanych imprez.

  W sprawozdaniach można też ująć imprezy organizowane przez Sołectwa, GOK, Urząd Gminy, np. dożynki sołeckie, gminne, powiatowe, turnieje wędkarskie, myśliwskie, sportowe itp. bo przecież wszędzie tutaj uczestniczą SENIORZY.... wtedy  SPRAWOZDANIE BĘDZIE  BARDZO OBSZERNE ....

     Można  też zorganizować kilka imprez dla niewielkiej grupki osób ( np.15), np wycieczkę nad jezioro i wydać całą roczną dotację ( i będzie wtedy wiele działań)  a  można też zrobić imprezy dla 100 mieszkańców - ich będzie liczbowo na pewno mniej ale które mają ważniniejsze znaczenie? Zdania będą podzielone.  Przyznać jednak trzeba, że łatwiej pracuje się z małą grupką!

               Zorganizowanie imprezy na 100 osób - jest dość trudnym zadaniem, gdyż przyznana dotacja ( w ub. roku - 600zł)  musi wystarczyć  na kilka dużych spotkań z okazji m.in. Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Wigilii, itp.

      Organizatorzy pracują społecznie poświęcając swój czas, wysiłek fizyczny( dzwigają stoły, myją naczynia, sprzątają salę)  a także pewne, własne środki finansowe. Nie narzekają jednak, przeciwnie - bardzo się cieszą, jeżeli swoim działaniem mogą sąsiadom i znajomym trochę umilić czas. 

     Zapraszamy do pomocy wszystkich, którzy mają nie tylko dobre pomysły ale także chcą pracowć!

 Gminny Zarząd Klubów Seniora przedstawił również plany na rok bieżący:

* w maju odbędzie się wycieczka ( Częstochowa, Kraków, Wadowice, Zakopane) - z Różanek zgłosiło się 6 osób; są jeszcze wolne miejsca,

*w kwietniu" -  turniej karciany" w Wojcieszycach o Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wojcieszyce.

* od  1  do 3 lipca - spotkanie plenerowe seniorów w Lipach,

* 0d 08.10. 2016 - Tydzień Seniora,

* pokazy wizażystki - 07 marca b.r.  biblioteka  w  Kłodawie ( 15.30 do 18.00),

* "Zakochani w Rzymie" - projekcja filmu w Bibliotece w Kłodawie - 14  marca b.r. , godz. 16 - ta.

                                                                                                                            B.A.

 

 

Pogoda