Klub Seniora

ŚWIĘTO KOBIET w Różankach

   Na uroczyste  marcowe spotkanie licznie  przybyły nasze  PANIE, przyszli także nasi PANOWIE -  w sumie było nas około  80 osób.

                  Goście SPOTKANIA:

WÓJT GMINY - PANI ANNA MOŁODCIAK,

ZASTĘPCA WÓJTA  -  PAN ANDRZEJ KWIATKOWSKI,

SKARBNIK GMINY - PANI JADWIGA MAJEWSKA,

KSIĄDZ PROBOSZCZ - BOGUSŁAW KACZMAREK,

DYREKTOR STUDIUM MEDYCZNEGO - PANI IRENA BEREST,.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA - PANI JOANNA GRYMUZA.

PREZES STOWARZYSZENIA SZKOLNA RODZINA - PANI DONATA GRZEGOCKA,

KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ - PAN MARIAN MATCZAK.

       WSPÓŁORGANIZATORZY:

SOŁTYS WSI RÓŻANKI - PANI AGATA JACKOWSKA.

 

                     ATRAKCJE WIECZORU:

WYSTĘP ZESPOŁU WOKALNO - MUZYCZNEGO "SONATA",

WOKAL I RECYTACJE - JOLA BANICKA,

TAŃCE - GRUPA RYTMICZNA "FELIX",

       ZABIEGI KOSMETYCZNE dla naszych PAŃ - STUDENTKI STUDIUM MEDYCZNEGO 

w Gorzowie Wlkp.

                           

SPONSORZY:

1. Sołtys wsi Różanki i Rada Sołecka Różanek,

2. Wójt Gminy Kłodawa - Pani Anna Mołodciak,

2. P.P. Elżbieta i Sławomir Radeccy,

3. Pani Bożena Jahołkowska,

4. Pani Maria Teszbir,

5. Pani Sabina Dera,

6. Pani Krystyna Stasiak,

7. Pani Grażyna Majewska,

8. Pani Beata Grzegocka,

9. Pani Agata  Jackowska

10. Pani Bożena Adamczak,

11. Pan Benedykt Piotrowski.

        DEKORACJA - PANI  MARIOLA JAHOŁKOWSKA,

NAGŁOŚNIENIE  -    PAN ARTUR  JACKOWSKI

        BARDZO   DZIĘKUJEMY!!!

               Z inicjatywy Sołtys Pani Agaty Jackowskiej w ŚWIĘCIE KOBIET uczestniczyli niepełnosprawni i chorzy. Pani Sołtys przywiozła i odwiozła do domu naszą chorą mieszkankę a Pani Violetta Motyk przywiozła swoją niepełnosprawną podopieczną.

        Inicjatywa godna naśladowania! Serdecznie dziękujemy!  

WSZYSTKIM PAŃSTWU, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W ORGANIZACJI ŚWIĄTECZNEGO SPOTKANIA W DNIU 8 MARCA 2015 ROKU 

                                         SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda