Klub Seniora

Spotkanie Noworoczne

  

Uroczyste SPOTKANIE  MIESZKAŃCÓW  Różanek z okazji rozpoczęcia Nowego Roku 2015 odbyło się wczoraj, 25. stycznia b.r. w nowej, pięknej świetlicy wiejskiej. Organizatorem uroczystości był Zarząd Klubu Seniora w Różankach. W programie zapewniony był posiłek, występy artystyczne i  wspólne kolędowanie. Przybyli zaproszeni GOŚCIE:

Poseł na Sejm RP - Pani Elżbieta Rafalska,

Wójt Gminy Kłodawa - Pani Anna Mołodciak,

Radny Rady Powiatu Gorzowskiego - Pan Andrzej Legan, 

Radna Gminy Kłodawa - Pani Katarzyna Chmiel,

Przewodniczący Rady Parafialnej  - Pan Andrzej Dera,

Przewodniczący Gminnych Klubów Seniora - Pan Stanisław Dreger,

Wojewódzki Koordynator d.s. opieki zdrowotnej - Pani Beata Majchrzak,

Sołtys Wsi  - Pan Wiesław Motyk,

Dyrektor Przedszkola - Pani Joanna Grymuza,

Przedstawiciel Stowarzyszenia " Szkolna Rodzina" - Pan Artur Jackowski,

Przedstawiciele "Caritas" - P.P. Ela i Antoni Kopciowie,

Instruktor Świetlicy Wiejskiej - Pani Mariola Jahołkowska,

Właściciele Hurtowni "Kaprys" - P.P. Krystyna i Jan Postempscy.

Najważniejszymi Gośćmi byli Nasi Mieszkańcy, którzy nie zawiedli i licznie przybyli na spotkanie.

Zabrzmiała kolęda BÓG SIĘ RODZI - śpiewała i grała SONATA a my wszyscy wtórowaliśmy.

       POWITANIE 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Przepiękna, staropolska kolęda "Bóg się rodzi" wprowadzila nas w nastrój dzisiejszego NOWOROCZNEGO  SPOTKANIA...

Jesteśmy jeszcze w okresie najpiękniejszych, bajkowych Świąt Bożego Narodzenia - świąt, które kojarzą się nam z dobrocią, miłością, wybaczaniem...

i z naszym beztroskim, sielskim dzieciństwem...

i z naszymi ukochanymi RODZICAMI...

To dzięki Nim dziecięce lata były szczęśliwe i bezproblemowe.

Myślę, że każdy przyzna mi rację, kto już Rodziców stracił - szczególnie oboje.

Stąd nasz gorący apel do Wszystkich, którzy mają swych największych przyjaciół - Rodziców.

Kochajcie Ich i bądżcie z Nimi jak najczęściej.

Szanowni Państwo!

Kolędy polskie sa najpiękniejsze ze wszystkich znanych i śpiewanych.

Życzę , by dzisiejsze spotkanie przy akompaniamencie ich melodii przeniosło nas w beztroskie lata dzieciństwa, przywołało chociaż na chwilę radość tych lat i zapomnienie problemów. 

Życzę, by NOWY ROK, którego 25 dzien dzisiaj mija, przyniósł nam wszystkim pomyślne rozwiązania, by był dobry, szczęśliwy i chociaż trochę radosny!

By dobrze działo się w naszej różankowskiej społecznoći, byśmy wspólnie, zgodnie, pracowali  na rzecz  harmonijnego rozwoju i piękna naszej MAŁEJ OJCZYZNY ! 

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się dzisiaj spotkać w przepięknej, nowej świetlicy,

że mamy kanalizację,  piękne boisko sportowe, udrożnione rowy, zreformowane przedszkole,

że coraz więcej naszych dróg ma nakładki asfaltowe,

że cmentarz ma nowe ogrodzenie,

że nasza świątynia nabiera niesamowicie pięknego blasku.

   Zdajemy sobie sprawę, że wiele jeszcze potrzebujemy - chociażby naprawy Kasztanowej, Zielonej, Brzozowej,

         naprawy drogi do Wojcieszyc i Janczewa,

        nowych punktów świetlnych...

    Ale też wiemy, że w bieżącym roku będą nakladki asfaltowe na Kwiatowej i Lipowej - bocznej,

   być może będzie naprawiona Wiśniowa.

          Jest z nami dzisiaj Włodarz naszej Gminy Wójt - Pani Anna Mołodciak, którą bardzo serdecznie witam w imieniu nas wszystkich. Pani Wójt przyjeżdża do nas zawsze na każde spotkanie i tak jak dzisiaj (chociaż to spotkanie świąteczne) uważnie wsluchuje się w głosy mieszkańców i reaguje na ich problemy.

Szan. P.P.

Życzę, by radość okresu Bożego Narodzenia i Nowego Roku towarzyszyła Panstwu w codzienności!

              " Fakt, że Bóg stał się człowiekiem

               i odtąd zawsze jest z nami,

              gdy się cieszymy, gdy i płaczemy,

              gdy pracujemy i odpoczywamy,

              i nawet wtedy, gdy grzeszymy...

PEŁNEGO  POKOJU I BŁOGOSŁAWIONEGO NOWEGO ROKU 2015

   WSZYSTKIM GOŚCIOM MIESZKAŃCOM RÓŻANEK!!!

                                                                    B.A.

 

 Kolędy  przepięknie, wzruszająco wykonały:

MARYSIA I OLA CHOWAŃSKIE,

JOLA BANICKA,

ZESPÓŁ "SYMFONIA".

W trakcie  NOWOROCZNEGO  SPOTKANIA życzenia MIESZKAŃCOM ROŻANEK składali:

Wójt  Gminy - P. Anna Mołodciak,

Radny Rady Powiatu Gorzowskiego - P. Andrzej Legan,

Przewodniczący Gm.Klubów Seniora  - P. Staszek Dreger,

Poseł na Sejm RP - P. Elżbieta  Rafalska,

Radna Rady Gminy Kłodawa  - P. Katarzyna Chmiel.

Pani Beata Majchrzak  - wojewódzki koordynator d.s. opieki zdrowotnej złożyła nie tylko piękne życzenia noworoczne. Zapowiedziała także organizowanie spotkań O ZDROWIU dla wszystkich naszych mieszkańców. 

Za świąteczne podarunki składamy piękne podziękowania

Szanownym Gościom:

                                   P.P.  Wójt    - A. Mołodciak,

                                           R. R. P.  - A. Leganowi,

                                           R. R. G. - K. Chmiel,

                                           P. G. K. S. -S. Dregerowi.

Pani Mariola Jahołkowska w artystyczny sposób przystroiła stoły z przekąskami - bardzo dziękujemy.  

Nie zapomnieliśmy O TYCH, KTÓRZY OD NAS ODESZLI.

MINUTA CISZY I PIEŚŃ - "DLA NIEOBECNYCH"  (wykonana przez SONATĘ) była dla:

            Ś.P. Ks. Kanonika Dionizego Nowaka,

            Ś.P. P.P. Horodeckich,

            Ś.P. Teresy Hreniak - Sołtys Chwalęcic- ( na prośbę Zespołu Sonata). 

Za przybycie, kolędowanie i wspaniały noworoczny nastrój

                            bardzo serdecznie

                                DZIĘKUJEMY

SZANOWNYM  PAŃSTWU  -  MIESZKAŃCOM  RÓŻANEK!!! 

                                     Za wielkie zaangażowanie w przygotowanie noworocznego święta

serdeczne podziękowania składamy:

Pani Grażynce Majewskiej,

Pani Sabince Dera,

Pani Boguni Szawiel,

Pani Violetce Motyk.

W.W. Koleżanki nie tylko przygotowywały przekąski ale także je sponsorowały.

Szczególne podziękowania składamy Sołtysowi Wsi Różanki - Panu Wiesławowi Motykowi za pomoc w przygotowaniu sali i  sponsorowanie potraw.

Panu Arturowi Jackowskiemu uprzejmie dziękujemy za czuwanie nad prawidłowym nagłośnieniem uroczystości.

Panu Janowi Modrzejewskiemu jesteśmy  bardzo wdzięczni za pomoc w pracach organizacyjnych i porządkowych.

Scenariusz, wspólorganizacja, prowadzenie, sponsoring - Bożena Adamczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda