Klub Seniora

X - lecie KLUBU SENIORA w Różankach

 

Wczoraj, tzn. 22. 10. 2013 roku świętowaliśmy  X - lecie Klubu Seniora w Różankach.

Zarząd Klubu przygotował uroczystość w szczególnie staranny sposób.

Jubileusz miał, inną niż zazwyczaj, świąteczną oprawę.

WSZYSCY  OBECNI podkreślali, że SPOTKANIE wczorajsze wypadło pięknie, ciekawie: było "najlepszym" z dotychczas organizowanych. 

 Na  UROCZYSTOŚĆ przybyli znakomici GOŚCIE:

   WÓJT GMINY  PANI  ANNA  MOŁODCIAK,

   PROBOSZCZ  PARAFII  RÓŻANKI - KS.  KANONIK  BOGUSŁAW  KACZMAREK,

   REZYDENT - KS.  KANONIK  DIONIZY  NOWAK,

   PRZEWODNICZĄCY  RADY  PARAFIALNEJ - PAN  ANDRZEJ  DERA,

   DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W RÓŻANKACH - PANI  ANNA  CICHOŃ - MISZCZYK,

   SOŁTYS  WSI  RÓŻANKI - PAN  WIESŁAW  MOTYK,

   PRZEWODNICZĄCA KLUBU SENIORA W ZDROISKU - PANI  DANUTA  CIEŚLA oraz członek Zarządu tego Klubu -   Pani CZESŁAWA  MISIORNA, 

   INSTRUKTOR  ŚWIETLICY - PANI  MARIOLA  JAHOŁKOWSKA.

           BOHATERAMI  SPOTKANIA  byli jednak nasi DRODZY  SENIORZY!

           To dla NICH, BUDOWNICZYCH NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY - RÓŻANEK,

                     ZARZĄD KLUBU przygotował tę uroczystość.

                     PROGRAM:

Wszystkich przybyłych powitała P. Bożena Adamczak. Szczególnie serdeczne słowa skierowała

do

                                SENIORÓW  RÓŻANKOWSKICH,

którym złożyła okolicznościowe życzenia i podziękowania za ofiarowanie, często znacznej cześci, swego życia dla nas wszystkich. 

Podziękowała także wszystkim WSPÓŁORGANIZATOROM Święta Seniorów -

Zarządowi (Paniom:Irenie Wieczork, Bożenie Jahołkowskiej, Marii Teszbir, Janinie Borończyk i Renacie Bondar) oraz Sympatykom,

w szczególności PANIOM :Józefie Biryło, Bogumile Szawiel i Mariannie Bednarczyk.

Następnie głos zabrała WÓJT GMINY KŁODAWA - PANI  ANNA MOŁODCIAK podkreślając wielką rolę SENIORÓW w naszej Gminie. Pani Wójt dziękujemy za słodkie upominki (otrzymali je wszyscy: Seniorzy, Goście, Organizatorzy, Wykonawcy programu artystycznego).

Pani Wójt zaprosiła nas na WIGILIĘ  GMINNĄ, ktora w tym roku będzie zorganizowana

w Różankach. 

Z kolei, pozdrowił ZEBRANYCH nasz KSIĄDZ PROBOSZCZ - BOGUSŁAW, który przytoczył okolicznościową MODLITWĘ PAPIEŻA JANA PAWŁA II i tradycyjnie obdarował WSZYSTKICH obrazkami Świętych. 

Głos zabrał także Ks. Kanonik DIONIZY  NOWAK.

Sprawozdanie z  X - LETNIEJ DZIALALNOŚCI KLUBU SENIORA  W RÓZANKACH  przedstawila

PRZEWODNICZĄCA  PANI  IRENA  WIECZOREK.

W skład ZARZĄDU wchodzą także:

Pani Bożena Jahołkowska,

Pani Maria Teszbir,

Pani Janina Borończyk,

Pani Renata Bondar.

Z ramienia Rady Sołeckiej (od 2006 roku) pomocą Klubowi Seniora służy

P. Bożena Adamczak.

SOŁTYS - PAN  WIESŁAW  MOTYK w ciepłych słowach pozdrowił MIESZKANCOW RÓŻANEK,

w tym swich NAUCZYCIELI. 

Jedną z atrakcji WIECZORU były WSPANIAłE  TORTY, które upiekła Pani  JÓZEFA  BIRYŁO -  za pyszności bardzo dziękujemy! 

Bogaty program artystyczny rozpoczęły DZIECI Z SP W RÓŻANKACH.

Pod kierunkiem Pani Pedagog Teresy Komodzinskiej zaprezentowały "PTASIE  RADIO".

Dwie nasze GIMNAZJALISTKI:

                      JOLA  BANICKA

               i

                      KASIA  BURZYŃSKA

wystąpiły w solowm, nastrojowym, pięknym repertuarze.

Także nasz GIMNAZJALISTA-

                                  TYMEK  GIGOŁA

zachwycił  zebranych mistrzowską grą na AKORDEONIE.

A  RÓŻANKOWSKIE  LICEALISTKI:

SARA  BANASZKIEWICZ (I  LO)

         i

AGNIESZKA  BANDZIAK ( II  LO)

WYKONAŁY  TAK PRZEPIĘKNY  WOKAL, ŻE WSZYSCY  ZAMARLIŚMY  W ZACHWYCIE!

ŚWIETNIE zaprezentowała się GRUPA  RYTMICZNA z naszej świetlicy.

Dziewczeta zatańczyły dwa utwory, za które zebrały gromkie brawa. 

Instruktor, Pani Marioli Jahołkowskiej dziękujemy za przygotowanie swoich podopiecznych. Jesteśmy także wdzięczni za bardzo gustowną dekorację stołów.

Za przygotowanie aparatury nagłaśniającej i czuwanie nad jej prawidłowym funkcjonowaniem uprzejmie dziękujemy Panu  Grzegorzowi  Banaszkiewiczowi - nauczycielowi matematyki z naszego GIMNAZJUM.

W programie wieczoru była także  LOTERIA. Wszystkie losy wygrywały: szampany, bombonierki, czekolady.

Nasi Seniorzy wzięli również udział w minikonkursie - każdy zdobył nagrodę! (sponsorem fantów - osoba prywatna).

Po programie artystycznym, loterii, konkursach rozpoczęły się pląsy. Wszyscy bawili się znakomicie. Rej wodził nasz SOŁTYS - Pan Wiesiu Motyk. Znakomicie przygrywała ORKIESTRA  BASI  JAWOREK.

Zarząd Klubu Seniora w Różankach składa bardzo gorące podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się, by JUBILEUSZ  X- LECIA KLUBU SENIORA w Różankach odbył się      

godnie. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Różankach - Pani Annie Cichoń - Miszczyk serdecznie dziękujemy za udostępnienie szkoły i wspaniały program artystyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda