Ludze związani z Różankami

KS. PROBOSZCZ BOGUSŁAW KACZMAREK - KANONIKIEM HONOROWYM

 

Z wielką radością przyjęliśmy  wiadomość, że PRACA   naszego    KSIĘDZA  PROBOSZCZA została  bardzo  doceniona  przez władze  kościelne. W miniony, tegoroczny    WIELKI  CZWARTEK a więc  w dniu  ŚWIĘTA  KAPŁANÓW Ks.  KANONIK  BOGUSŁAW  KACZMAREK został   mianowany  KANONIKIEM   HONOROWYM   GORZOWSKIEJ  KAPITUŁY  KATEDRALNEJ.

 Poniżej  treść  MIANOWANIA:

 

                                                                                                                                                            TADEUSZ   LITYŃSKI

                                                                                                                                                  biskup zielonogórsko - gorzowski

 

                                                                                                                                     Zielona  Góra, 13 kwietnia 2017 r.

                                                                                                                                                   Znak: D - 2/17

 

                                                                                                                              Przewielebny    Ksiądz  Kanonik 

                                                                                                                              Bogusław   Kaczmarek

                                                                                                                              Proboszcz 

                                                                                                                              Parafia p.w. św.  Stanisława  Kostki

                                                                                                                              RÓŻANKI

 

                         Mając  na  uwadze  kapłańską  gorliwość Czcigodnego Księdza, zgodnie  z  przepisem kan. 509 & 1
Kodeksu   Prawa  Kanonicznego oraz  uwzględniając  postanowienia zawarte w statutach kapitulnych, niniejszym  mianuję  Przewielebnego  Księdza

                                                        KANONIKIEM    HONOROWYM

                                           GORZOWSKIEJ   KAPITUŁY   KATEDRALNEJ.

   Przewielebnego Księdza Kanonika powierzam opiece naszych patronów - Matki  Cierpliwie   Słuchającej z Rokitna oraz  Pierwszych   Męczenników   Polski -  i  z  serca  udzielam  pasterskiego  błogosławieństwa. 

Ks. Piotr  Kubiak                                                                                                                        Tadeusz  Lityński

Kanclerz Kurii                                                                                                                           Biskup   Zielonogórsko - Gorzowski

 

 

(foto   z  archiwum)

              Społeczność  Różanek  składa serdeczne  gratulacje Księdzu Proboszczowi Bogusławowi  Kaczmarkowi  za    wysokie  kapłańskie wyróżnienie. To także wielki zaszczyt dla nas - Parafian. Cieszymy  się, że trudne  dzieło renowacji, odbudowy i budowy świątyń na terenie Parafii Różanki zostało dostrzeżone nie tylko przez przez miejscowych oraz gości ale także przez najwyższe władze naszej diecezji. 

             Widząc  olbrzymią pracę  Księdza Proboszcza - także nasi wierni chętnie angażują się dzieło budowy świątyni tej zewnętrznej ale  przede wszystkim  - wewnętrznej. Istnieją i działają  Róże Różańcowe: żeńskie i męska, grupy modlitewne , koło misyjne, dwie schole, chór czterogłosowy, grupa Caritas.

         Wzorcowo układa się współpraca  z radą parafialną oraz  samorządem wiejskim i gminnym.

ŻYCZYMY, BY NASZEMU  KSIĘDZU  PROBOSZCZOWI   DOPISYWAŁO DOBRE ZDROWIE I SIŁY  DO DALSZEJ PRACY  Z  NAMI.   NIECH   RÓŻANKOWSKI   ANIOŁ   STRÓŻ  CHRONI KSIĘDZA BOGUSŁAWA   PRZED WSZELKIM  ZŁEM!

                                                                                                                                                    Wdzięczni Parafianie

 

 

                                                                                                                   

      

 

Pogoda