Ludze związani z Różankami

WYRÓŻNIENIA DOŻYNKOWE - 2015 - PAN MARIAN CHUCHRO

 

           PAŃSTWO JADWIGA  I  MARIAN  CHUCHRO zamieszkali w Różankach

03. września 1961 roku.

Szukając pracy ( w szkole) i mieszkania - spotkali w Wydziale Oświaty w Gorzowie ówczesnego Kierownika Szkoły Podstawowej w Różankach -

     Ś.P. - PANA  JANA  MACIUSOWICZA, który zaproponował Państwu Chuchrom zatrudnienie i zamieszkanie w naszej wsi.

    Pan MARIAN uczył języka polskiego i historii a Pani JADWIGA - plastyki i zajęć praktycznych.

    Po śmierci Pana JANA  MACIUSOWICZA w roku 1966 - Pan MARIAN  CHUCHRO został nowym KIEROWNIKIEM  SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 75 w Różankach.

   Funkcję tę pełnił do roku 1970. W tym czasie zbudowany został nowy  obiekt szkolny (obecnie mieści się tutaj Przedszkole, Zakład Komunalny, Biblioteka). Poprzednio dzieci uczyły się w dwóch oddzielnych budynkach: przy ulicy Dębowej, gdzie mieszkają P.P. Chuchrowie i Kołtysiowie a także przy ulicy Wiśniowej, gdzie mieszka obecnie Pan Kazimierz Modrzejewski z Rodziną.   

  NOWY  BUDYNEK  SZKOŁY W WIELKIM STOPNIU PORAWIŁ ORGANIZACJĘ PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA  RÓŻANKOWSKICH  DZIECI.

  JEST TO BEZSPRZECZNA  ZASŁUGA PANA  MARIANA CHUCHRY  KIEROWNIKA PLACÓWKI oraz

          MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK, GROMADZKIEJ RADY NARODOWEJ, w tym

          Ś. P. PRZEWODNICZĄCEGO ALEKSANDRA  WIĘCKOWSKIEGO.

     W latach 1970 - 1975  - Pan Marian Chuchro  pełni funkcję zastępcy INSPEKTORA WYDZIAŁU OŚWIATY w Urzędzie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.  

    W latach 1975 - 1981 - pracuje w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Gorzowie Wlkp.

    W czerwcu 1981 roku rozpoczyna pracę jako Gminny Dyrektor Szkół w Kłodawie a następnie jako Inspektor Oświaty w Kłodawie.

    W 1987 roku zainicjował prace przy budowie obecnego Zespołu Szkół w Różankach, które prowadzone były systemem gospodarczym. Sami Mieszkańcy zapewniali transport a nawet cegłę  - w ramach tzw. czynów społecznych.

Prace były tak intensywne, iż w roku 1990 zostały zakończone w "stanie surowym" .

I znowu jest to niewątpliwa zasługa PANA MARIANA ale także MIESZKAŃCÓW i Wójta KOŃCZAKA.

( Stan surowy pozwolił na naukę w dwóch pracowniach).

W roku 1990 Pan Marian Chuchro zkończył pracę zawodową przchodząc na emeryturę.

W latach 1970 - 1990 DYREKTOREM  SZKOŁY W RÓŻANKACH była Pani JADWIGA  CHUCHRO.

Pan Marian Chuchro jest działaczem WKS RÓŻA RÓŻANKI oraz KLUBU  BRYDŻYSTÓW.

Państwo JADWIGA i MARIAN CHUCHRO mają dwie CÓRKI - PANIE DOROTĘ i MAŁGORZATĘ oraz dwoje WNUKÓW: NATALIĘ i MARCINA.  

 

 

 

 

 

 

Pogoda