Aktualności

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2020 roku

 

W dniu 13. marca 2020 roku  WÓJT  GMINY  KŁODAWA  ogłosił wyniki 

                         OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

na realizację   ZADAŃ  PUBLICZNYCH w roku 2020.

10 organizacji  z terenu  naszej Gminy złożyło  OFERTY na zadania związane

ze         WSPIERANIEM   KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU -  na łączną kwotę  187.860,00 zł.

   Wójt Gminy  Kłodawa przeznaczyła na ten cel kwotę 110.000,00 zł.

 Z naszej miejscowości  OFERTY na realizację powyższych zadań złożyły trzy organizacje:

*  WKS  " RÓŻA"  RÓŻANKI,

*   LUKS  "JUNIOR" RÓŻANKI,

*  STOWARZYSZENIE  " NASZE  RÓŻANKI" W  RÓŻANKACH.

   KWOTY   PRZYZNANYCH   DOTACJI:

 *     WKS  "RÓŻA"  RÓŻANKI  -  32.000,00 zł,

 *     LUKS  " JUNIOR"  RÓŻANKI -  8.000,00  zł,

 *     STOWARZYSZENIE  "NASZE  RÓŻANKI" w RÓŻANKACH - 2.500,00 zł

 

 

                                                                                                 B.A.

 

 

 

 

Pogoda