Aktualności

ODBIÓR ODPADÓW W MARCU 2020

 

NIESEGREGOWANE  ODPADY   KOMUNALNE

02, 09, 17, 24, 31 - marzec 2020

                                             TWORZYWA  SZTUCZNE

12 ,26 marzec 2020

                                              PAPIER

13 marzec 2020

                                               SZKŁO

06 marzec 2020

                                                BIO

19 marzec 2020

                                                ODPADY  GABARYTOWE

20 marzec 2020

Pogoda