Aktualności

BIOGAZOWNIA W RÓŻANKACH? - PROBLEM POWRACA

 

Mieszkańcy  Różanek  nie chcą  BIOGAZOWNI!     Obawiają   się :

HAŁASU   związanego ze wzmożonym, ciągłym, całodobowym ruchem pojazdów transportujących odpady

oraz

  toksycznego odoru,

zniszczenia naszych dróg,

zwiększonej populacji gryzoni,

znacznego  OBNIŻENIA  WARTOŚCI  naszych posesji...itp

Są to  wyjątkowo liczne, przykre i trudne uciążliwości, na które nie godzimy się!!!

Stanowczy PROTEST przeciwko planowanej inwestycji  na początku 2017 roku wyrazili:

RADA SOŁECKA WSI RÓŻANKI,

STOWARZYSZENIE "NASZE RÓŻANKI",

( protokoły z dnia 24.01.2017 roku)

i MIESZKAŃCY RÓŻANEK ( protokół z zebrania wiejskiego z dnia 15. 02.2017 roku).

DECYZJĄ  Z DNIA 04 MAJA  2017 roku  , znak: RPI. 6220.05.2016.BK, WÓJT  GMINY  KŁODAWA  orzekł o odmowie  ustalenia  środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. : " Elektrociepłownia  na  biogaz o mocy do 1MG  w  gminie  Kłodawa."

ODWOŁANIE    od powyższej  DECYZJI   do SAMORZĄDOWEGO  KOLEGIUM  ODWOŁAWCZEGO w Gorzowie Wlkp,  wniosła reprezentowana przez pełnomocnika MATEUSZA  MYSZCZYŃSKIEGO, BGI Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie.

SAMORZĄDOWE  KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w Gorzowie Wlkp w dniu 18.09.2017 r.

orzekło

UCHYLIĆ  ZASKARŻONĄ  DECYZJĘ  W  CAŁOŚCI

i przekazać  sprawę do ponownego  rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Pouczenie Kolegium:

Decyzja  niniejsza  jest  ostateczna.  Stronie  na niezgodność  decyzji  z prawem przysługuje prawo złożenia skargi do  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

PODPISALI:

PRZEWODNICZĄCY:  PRZEMYSŁAW   KLEDZIK,

CZŁONKOWIE:

MAŁGORZATA  WOJSZNIS I  HENRYK  SKALSKI.

   W dniu 14.11.2017 roku Pani  Agata Jackowska  wniosła  SKARGĘ  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Odpowiedż  otrzymała 2.stycznia 2018 roku.  

SKARGA  ZOSTAŁA  ODRZUCONA!!! 

Do złożenia SKARGI  przygotowuje się teraz Pani Zofia Kłos - Gryska - sołtys Sołectwa Różanki - Szklarnia.

 

Pogoda