Aktualności

Pamiętamy o DAWNYCH MIESZKAŃCACH RÓŻANEK...

 

Jutro  święto WSZYSTKICH ŚWĘTYCH..

.Nasz CMENTARZ uporządkowany w najwyższym stopniu!

Mogiły najbliższych  ZMARŁYCH  - ukochanych RODZICÓW, KREWNYCH, ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW  przyozdobione chryzantemami i  stroikami. Palą się znicze.

ZADUMA, WSPOMNIENIA, SMUTEK, ŻAL..., ŻE ODESZLI.. zawsze za szybko, często po stoczonej walce z okrutną chorobą, którą przegrali...

POMNIK " PAMIĘCI TYCH, DLA KTÓRYCH TA ZIEMIA BYŁA OJCZYZNĄ" - też pięknie uporządkowany.

Bardzo budującą jest świadomość historyczna naszych SZANOWNYCH MIESZKAŃCÓW!

Z własnej inicjatywy posadzili chryzantemy, wymyli pomnik, zapalili znicze. To piękne świadectwo wysokiej kultury i wiedzy o naszych przedwojennych mieszkańcach STOLZENBERG.

Szczególne podziękowania Ogrodnictwu P.P. DERÓW, które nie tylko wiosną i jesienią sadzi przy pomniku kwiaty ale także w ciągu roku niszczy chwasty.

Podziękowania WSZYSTKIM PAŃSTWU, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO UTRZYMANIA POMNIKA W NALEŻYTYM STANIE.

Wystawiamy sobie świadectwo LUDZI  TOLERANCYJNYCH, WYKSZTAŁCONYCH, KOCHAJĄCYCH OBECNE I DAWNE RÓŻANKI.

WIELKIE PODZIĘKOWANIA TYM WSZYSTKIM PAŃSTWU, KTÓRZY DBAJĄ O GROBY  NASZYCH MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ RODZIN.

PANI SABINA DERA od lat porządkuje mogiłę ŻOŁNIERZA SPOD MONTE CASSINO - PANA  JANA KULESZY! PAN "JASIU"BYŁ DOBRYM CZŁOWIEKIEM, nie skrzywdził przysłowiowej muchy, pracował dla Różanek jako wiejski stróż. Odszedł od nas w sposób TRAGICZNY! CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

UPRZEJMIE DZIĘKUJEMY PANI SABINIE!

,

 

 

 

 

 

 

Pogoda