Aktualności

BĘDZIE NOWA NAWIERZCHNIA na ul. WIŚNIOWEJ

 

Jeszcze w tym roku kalendarzowym rozpocznie się remont ULICY WIŚNIOWEJ w Różankach - odcinek od drogi krajowej nr 22 do skrzyżowania z ulicą Myśliwską. W chwili obecnej ta część drogi gminnej jest praktycznie nieprzejezdną. NIEPRAWIDŁOWO  zamontowane studzienki są niebezpieczne dla samochodów, które ulegają tutaj bardzo częstym awariom. Właściwie nikt tędy nie jeżdzi, cały ruch do nowych osiedli odbywa się tylko ulicą Lipową.

W poniedziałek w Urzędzie Gminy w Kłodawie  nastąpi otwarcie ofert, w wyniku czego wyłoniony zostanie wykonawca remontu drogi WIŚNIOWEJ.

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, prace remontowe rozpoczną się po 15 listopada 2015 roku.

Zakończenie remontu musi nastąpić do końca grudnia 2015 r.

Przypominamy, iż o naprawę tego odcinka drogi WIŚNIOWEJ wielokrotnie występowała RADA SOŁECKA WSI RÓŻANKI JUŻ W KADENCJI 2006 - 2010.

Również w kadencji 2010-2014 RADA  SOŁECKA WSI RÓŻANKI prosiła o naprawę  ulicy Wiśniowej.

Interpelacje w powyższej sprawie składała także P. Bożena Adamczak.

Przejezdność WIŚNIOWEJ umożliwi swobodny dojazd mieszkańcom, którzy przy niej mają  swoje posesje a także mieszkańcom ulic:

* Myśliwskiej,

* Północnej,

* Piaskowej,

* Srebrnej,

* Dębowej,

* Sportowej.

Z niecierpliwością czekamy na nową, funkcjonalną nawierzchnię ULICY WIŚNIOWEJ.

Odcinek drogi od skrzyżowania z  ulicą Myśliwską do Kapliczki Matki Bożej Fatimskiej pozostanie bez zmian.

                                                                                                        B. A.

 

 

Pogoda