Zespół śpiewaczy "Róży Kwiat"

RÓŻY KWIAT zaprosił na KOLĘDOWANIE

 

Zespół wokalny RÓŻY  KWIAT zaprosił dzisiaj (22.01.2017 ) na wspólne kolędowanie ze śpiewem kolęd i pastorałek.

Przybyły wszystkie grupy muzyczno - wokalne z naszej gminy:

KŁODAWIANKI z Kłodawy,

BRZEZINKI - z Santocka,

ECHO z Wojcieszyc,

BUKOWINA ze Zdroiska,

KOSY ze Zdroiska - nowy zespół,

KASKADA - w zmniejszonym  składzie.

Obecni byli włodarze gminy: Wójt Pani Anna Mołodciak i Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jan Kubera. Naszą wieś reprezentowała sołtys  Różanek i zarząd klubu " Trochę  Starszej Młodzieży 50+".

Spotkanie zespołów wokalnych odbywało się w miłym noworocznym nastroju; każda grupa prezentowała kilka kolęd i pastorałek, pozostali wtórowali racząc się smacznym okolicznościowym jadłem.

KOLĘDOWANIE rozpoczyna liderka RÓŻY  KWIAT -  Pani RENATA  LASSAK

 

Goście - od lewej: sołtys - P. A. Jackowska, dyr. GOK - P. J. Pikuła, Radny Rady Powiatu P. A. Legan, wójt P. A. Mołodciak, Przewod. Rady Gminy P. J. Kubera, czł. zarządu 50+ : P. G. Majewska i P. S. Dera

Na pierwszym planie ECHO z Wojcieszyc

 

 

 

Kolęduje RÓŻY  KWIAT, Z PRAWEJ  - KŁODAWIANKI( na drugim planie)

ŚPIEWAJĄ  KOSY ZE  ZDROISKA

KOSY

BUKOWINA ZE  ZDROISKA

BRZEZINKI  Z SANTOCKA

ECHO   Z   WOJCIESZYC

                                                                                            B.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda