Chór "Laudamus Te"

Św. Cecylia - patronką chórów.

 

ŚW. Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno - muzycznych. W dniu 22 listopada obchodzone jest ŚWIĘTO PATRONALNE tej męczennicy.

Z tej okazji Ksiądz Kanonik Bogusław Kaczmarek - proboszcz naszej parafii odprawił MSZĘ ŚWIĘTĄ w intencji CHÓRU "LAUDAMUS TE".

Nasz chór zapewnił oprawę muzyczną i słowną. Była też okazja do złożenia życzeń imieninowych i podziękowań dyrygentowi Panu Stanisławowi Węgrzynowi.

Po Mszy św. odbyła się świąteczna próba (ćwiczymy kolędy), tym razem przy kawie, bo też okoliczność wyjątkowa. Swoją obecnością zaszczycił nas Ksiądz Kanonik Bogusław, któremu bardzo dziękujemy, że docenia naszą pracę, że cieszy się z naszych sukcesów i wspomaga w trudnych chwilach.

Wsparcie Księdza Proboszcza jest dla nas niezwykle ważne i potrzebne. Cieszymy się bardzo, że Ksiądz Biskup Ordynariusz  także wysoko ocenił  nasz dorobek muzyczny - nazwał nas "PEREŁKĄ" PARAFII. Rzadko się zdarza, by wieś (1200 mieszkańców) mogła  pochwalić się chórem, który dorównuje poziomem podobnym z wielkich miast. 

Krótki życiorys naszej PATRONKI:

ŚWIĘTA CECYLIA była dobrze urodzoną rzymianką. Przyszła na świat na początku III wieku. Była ponoć olśniewająco piękna. Złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali jej rękę poganinowi Walerianowi. Cecylia nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie (okres panowania Augusta Sewera). Ciało Cecylii odnaleziono w nienaruszonym stanie w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono do Bazyliki NMP na Zatybrzu wybudowanej już w IV wieku na miejscu domu świętej.

 

 

 

 

 

            NASZA  MODLITWA  WIERNYCH:

 

 

1.„Śpiewanie hymnów i psalmów jest właściwością miłuj:ących się”.

Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby kierowali się w życiu przykazaniem miłości  Boga i bliźniego. Ciebie prosimy-

 

2. „Skoro śpiewasz Alleluja, to zatroszcz się też o chleb dla głodnego, przyodziej nagiego, przyjmij w dom podróżnego. Jako że rozbrzmiewać winien nie tylko sam głos, ale również ręka, czyn i słowo powinny ze sobą współgrać”.

Módlmy się za ubogich, bezdomnych, chorych i samotnych, aby spotkali się z Miłością Bożą  i ludzką pomocą. Ciebie prosimy-

 

3.„Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do nieba”

Módlmy  się  za naszego kochanego dyrygenta, pana Stanisława, aby  patronka dnia dzisiejszego , święta Cecylia wypraszała mu potrzebne łaski Boże ; a za wszelkie dobro, którym nas obdarza, spotykała go ludzka wdzięczność i szacunek. Ciebie prosimy-

 

4. „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”.

Módlmy się  o błogosławieństwo Boże dla  członków  naszego chóru  parafialnego „ Laudamus Te”, abyśmy wytrwali na drodze uwielbiania Boga śpiewem i całym życiem. Ciebie prosimy-

 

5. „Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię, daje zajęcie Aniołom, jest duchową ozdobą niebiańskiej republiki”.

Módlmy się  za naszych zmarłych, a dziś szczególnie za wszystkich , którzy w tym kościele śpiewali Bogu chwałę, aby  oglądali w niebie Jego święte Oblicze. Ciebie prosimy-

 

6.„Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy”.

Módlmy się za nas wszystkich, zgromadzonych na tej liturgii, abyśmy  byli wierni Bogu przez  wytrwałą  modlitwę. Ciebie prosimy-

 

 

 

 „Chcecie wyśpiewywać chwałę Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie. A jesteście Jego pieśnią pochwalną, gdy wasze życie jest dobre”.

Drogi  nasz dyrygencie  Stanisławie!

Te słowa świętego Augustyna ukazują Twoją drogę życiową, bo Twoje życie jest całe taką piękną pieśnią na cześć Boga.

Dlatego, kochany Stasiu dziś, w dniu świętej Cecylii, męczennicy  i patronki muzyki kościelnej, przyjmij najlepsze podziękowania  od nas, wszystkich chórzystów : za Twoją miłość do muzyki, bo dzięki niej zgodziłeś się zaopiekować naszym małym chórkiem; za Twoją dobroć, bo dzięki niej wytrzymujesz czasami trudne chwile  na naszych cotygodniowych próbach; za Twoją bezinteresowność, bo z braku środków finansowych tylko dzięki niej możemy się spotykać; za Twoją cierpliwość  w pracy z nami, a przede wszystkim – za Twoją wiarę w to, że jak wciąż powtarzasz: „ macie duże możliwości” i „coś z was będzie”.

Twoja radość życia przejawia się też w nieocenionych anegdotach, którymi tak hojnie  ubarwiasz nasze spotkania, czekamy więc na ich wydanie w jakimś tomiku.

Życzymy zdrowia i wszelkich potrzebnych łask, a kiedyś- wspaniałej nagrody  w postaci miejsca w najwyższych chórach niebieskich!

Wdzięczni chórzyści z chóru „ Laudamus Te” z Różanek.

22 listopad AD 2013

 Cytaty o śpiewie i muzyce

 

 Święty Augustyn:

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”.

 

 Święty Augustyn:

„Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy”.

 

 Święty Augustyn:

„Chcecie wyśpiewywać chwałę Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie.

A jesteście Jego pieśnią pochwalną, gdy wasze życie jest dobre”.

 

 Święty Augustyn:

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”.

 

 Święty Augustyn:

„Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc - wyraz miłości”.

 

 Święty Augustyn:

„Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem”.

 

 Święty Augustyn:

„Ludzie nauczcie się śpiewać i tańczyć, bo Aniołowie w Niebie nie będą wiedzieli, co z Wami zrobić”.

 

 Święty Bazyli Wielki:

„Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię, daje zajęcie Aniołom, jest duchową ozdobą niebiańskiej republiki”.

 

 Święty Bazyli Wielki:

„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów”.

 

 Przypisywany J.W. Goethe:

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.

 

 Rabindranath Tagore:

„Bóg szanuje mnie, gdy pracuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam”.

 

 Karol Wojtyła:

„O jesteś znowu, święta łączności – Muzyko – Melodio – Muzyko! Wywiedź ścieżkami w górę Miłości to granie od dolin – Muzyko!”.

 

 Tasso:

„Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do nieba”.

 

 Pitagoras:

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”.

 

 Ludwig van Beethoven:

„Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety”.

 

 Arystoteles:

„Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów”.

 

 John Frusciante:

„Muzyka jest twarzą Boga”.

 

 

Pogoda