Zespoły artystyczne

O czym będzie ta strona?

 

Strona internetowa rozanki.pl powstała z inicjatywy członków Rady Sołeckiej naszej wsi, by wspierać jej funkcjonowanie i rozwój. 

Będziemy zamieszczać informacje o działaniach podejmowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką, a także publikować krótkie relacje z:

  • zebrań wiejskich,
  • posiedzeń Rady Sołeckiej,
  • sesji Rady Gminy Kłodawa.

Planujemy również informować Państwa o ważniejszych imprezach kulturalnych i sportowych, a także o pracy różankowskich organizacji społecznych:

  • stowarzyszeń,
  • rady parafialnej.

Postaramy się też opracować wizytówkę naszej wsi, składającą się z krótkich artykułów dotyczących historii i współczesności Różanek oraz galerii starych i nowych fotografii.