Rada parafialna

  • kosciol2

Zarząd Rady Parafialnej w Różankach

W skład Zarządu Rady Parafialnej w naszej miejscowości wchodzą:

     * Ksiądz Kanonik Bogusław Kaczmarek - Proboszcz Parafii Różanki - przewodniczący,

     * Pan Andrzej Dera - I wiceprzewodniczący,

     * Pan Krzysztof Hurka - II wiceprzewodniczący,

     * Pani Irena Klimczak - sekretarz,

     * Pani Jadwiga Rogowska - skarbnik.

  Z inicjatywy Rady Parafialnej, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Różanek, wykonano wiele bardzo istotnych, niezwykle ważnych, często bardzo trudnych prac związanych z renowacją  naszej świątyni i uporządkowaniem terenem wokół niej.

   Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych prac:

   *  rok 2005 - ułożenie kostki brukowej wokół Kościoła,

   *  rok 2006 - kompleksowy remont dachu (całkowita wymiana pokrycia dachu),

   *  rok 2006 - wykonanie prac związanych z odwodnieniem Kościoła (instalacja nowych rynien, rur spustowych itp.),

   *  rok 2007 - oświetlenie terenu przy Kościele ( montaż lamp stojących),

   *  rok 2007 - konserwacja blaszanego pokrycia hełmu wieży (czyszczenie, malowanie),

   *  rok 2008 - remont mocno skorodowanej murłaty i końcówek kilku belek stropowych i krokwi w korpusie nawowym,

   * rok 2008 - wymiana w partii korpusu całej stolarki okiennej,

   * rok 2008 - pomalowanie wnętrza Kościoła,

   * rok 2008 - prace pielęgnacyjne zieleni w obrębie działki kościelnej,

   * rok 2009 - prace remontowe w obrębie empory organowej i wewnątrz korpusu wieżowego,

   * rok 2009 - wykonanie izolacji pionowej wokół całego Kościoła,

   * rok 2009 - wymiana na nowy, kamienny ołtarz posoborowy oraz pulpit lektorski,

   * rok 2010 - remont i częściowa wymiana okiennic w wieży,

   * rok 2010 - konserwacja pomnika ofiar I wojny światowej usytuowanego na działce kościelnej

Pogoda