Rada parafialna

PAMIĘCI PIERWSZYCH OSADNIKÓW W POWOJENNYCH RÓŻANKACH

 

Starania  o   budowę   OBELISKU   UPAMIĘTNIAJĄCEGO    PIERWSZYCH OSADNIKÓW , którzy   po  II Wojnie Światowej z różnych  stron świata przybyli do  powojennych  Różanek trwały ponad dwa lata.

   Inicjatorem i  głównym wykonawcą prac tego  chwalebnego  zadania jest   nasza

                                                         RADA  PARAFIALNA 

                           na czele z przewodniczącym Panem  ANDRZEJEM  DERA.

    Z pomocą  w  realizacji  działań prowadzących do pozytywnego efektu  powyższej  idei  pospieszyli:

    WÓJT   GMINY    KŁODAWA,

    Stowarzyszenie NASZE  RÓŻANKI  W  RÓŻANKACH,

    RADA   SOŁECKA  WSI  RÓŻANKI,

     GMINNY   OŚRODEK   KULTURY   W  KŁODAWIE,

     SPONSORZY.

    Odsłonięcie   OBELISKU   nastąpi  na UROCZYSTOŚCI  z  okazji

  100 - LECIA   ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI   PRZEZ   NASZĄ  OJCZYZNĘ

                                 w dniu  23  września 2018   roku.

Szczegółowy  program   tej  uroczystości  podamy  w następnym artykule.

ZAPRASZAMY   NA   PATRIOTYCZNE   SPOTKANIE  WSZYSTKICH  PAŃSTWA   MIESZKAŃCÓW 

RÓŻANEK I   NASZEJ  GMINY  ORAZ  GOŚCI.

   HONOROWY   PATRONAT   NAD  REALIZACJĄ   ZADANIA 

W  HOŁDZIE    NASZYM   RODZICOM,  DZIADKOM,   SĄSIADOM, KREWNYM  itp

objęli:

MINISTER  RODZINY, PRACY I POLITYKI  SPOŁECZNEJ - PANI  ELŻBIETA  RAFALSKA,

WÓJT  GMINY  KŁODAWA -  PANI   ANNA  MOŁODCIAK,

KS.  PROBOSZCZ   DARIUSZ  CHMIST.

        

 

Pogoda