Rada parafialna

ZAKOŃCZENIE REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

 

  OGROMNY SUKCES RADY PARAFIALNEJ W RÓŻANKACH!

UROCZYSTA MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ODPRAWIONA DZISIAJ (26.10.2015 R.) PRZEZ PROBOSZCZA KS. BOGUSŁAWA KACZMARKA ZAKOŃCZYŁA SIĘ W SPOSÓB BARDZO MIŁY A JEDNOCZEŚNIE PODNIOSŁY.

                       WRĘCZONE ZOSTAŁY 

                                  ZŁOTE RÓŻE

TYM OSOBOM, KTÓRE W SZCZEGÓLNY SPOSÓB PRZYCZYNIŁY  SIĘ DO WYKONANIA ELEWACJI NASZEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO.

                 ZŁOTE RÓŻE - OTRZYMALI:

1. PANI  ELŻBIETA  RAFALSKA - POSEŁ NA SEJM RP,

2. PANI ANNA  MOŁODCIAK - WÓJT GMINY KŁODAWA,

3. PAN BŁAŻEJ SKAZIŃSKI -  KONSERWATOR ZABYTKÓW,

4. PAN  JÓZEF  BARWIŃSKI - NADZÓR  BUDOWLANY,

5. PANI  KATARZYNA  STASIAK  - MIESZKANKA RÓŻANEK,

6. PAN  LESZEK  NURSKI - MIESZKANIEC RÓŻANEK,

7. PAN  ANDRZEJ  ROGOWSKI - MIESZKANIEC  RÓŻANEK.

 

Przewodniczący Rady Parafialnej  Pan Andrzej Dera i wiceprzewodniczący Pan Krzysztof Hurka oraz wykonawca elewacji Pan Bolesław Studencki  podziękowali Ks. Proboszczowi Bogusławowi Kaczmarkowi  za wszechstronną, owocną współpracę.

Także ks. Proboszcz Bogusław Kaczmarek wypowiedział wiele ciepłych słów  pod adresem Rady Parafialnej I WYKONAWCY a w szczególności  serdecznie podziękował  Panu Andrzejowi Derze za wielki trud związany z remontem naszego kościoła.

Sołtys, Rada Sołecka i Radni Wsi Różanki wyrażają wielkie uznanie i podziękowanie Radzie Parafialnej w RÓŻANKACH. PIĘKNIE odnowiony KOŚCIÓŁ jest wspaniałą wizytówką naszej miejscowości.   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda