Rada parafialna

I etap renowacji elewacji Kościoła Parafialnego w Różankach -zakończony!

Rada Parafialna w Różankach przedstawiła rozliczenie  merytoryczne i finansowe pierwszego etapu remontu naszej świątyni w Różankach. Wykonano:

* elewację  i remont wewnętrzny wieży,

* elewację ściany zachodniej,

* nowe drzwi wejściowe do kościoła i do zakrystii,

* przebudowano zakrystię,

* ulożono chodnik wokół zakrystii.

Koszt I etapu      -    85.800,00 zł

z tego:

- wkład Rady Parafialnej - 16.600,00 zł,

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego - 50.000,00 zł,

- datki parafian - 14.800,00 zł,

- wpłata fundacji Eklezja - 5.000,00 zł, 

-  dotacja Urzędu Gminy w Kłodawie - 1200,00 zł,

- wpłata Rodziców dzieci I- komunijnych - 1300,00zł.

Na koncie bankowym Rady pozostało ok. 2.000,00zł.

Rada Parafialna w Różankach składa uprzejme podziękowania 61 ofiarodawcom z naszej wsi i całej parafii za wsparcie finansowe tego olbrzymiego zadania.

Obecnie Rada Parafialna czyni usilne starania, by zdobyć fundusze na drugi etap remontu Kościoła Parafialnego w Różankach.  Aby pozyskać nowe dofinansowanie z Urzędu Marszalkowskiego trzeba mieć wkład własny i to już w styczniu. 

                                                                        Przewodniczący Rady Parafialnej w Różankach

                                                                                     Andrzej Dera

 

 

Pogoda