Rada parafialna

Trwa renowacja Kościoła Parafialnego w Różankach

  Kościół Parafialny w Różankach jest zabytkiem sakralnym wpisanym do Rejestru Zabytków pod numerem 2108. Nieruchomość ujawniona jest w Księdze Wieczystej  KW nr 20126.

Ogólny koszt bieżących prac restauratorskich wynosi ok. 140 tys. zł.

Termin zakończenia prac upływa w maju 2015 roku.

Zaplanowane prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Ku końcowi zbliża się remont najwyższych pięter wieży.

Dokonuje się również przebudowy zakrystii. Zamontowano już nowe, piękne drzwi dębowe.

W przedsionku świątyni pojawiła się TABLICA INFORMACYJNA Z KRÓTKĄ HISTORIĄ POWOJENNĄ O IRYGOWANIU  PARAFII ORAZ O NASZYCH DUSZPASTERZACH.

 

 

 

 

Pogoda