Rada parafialna

Ostatnie przygotowania do remontu Kościoła

                 Jest już rusztowanie, ktore pozwoli wykonać remont czwartego piętra wieży oraz elewację zachodniej części naszego Kościoła.

Na zadanie to Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 50 tys. zł.

Rada Parafialna w Różankach ma uzbierane ponad 24 tys.zł.

Jest to suma pozwalająca wykonać I etap remontu.

WSZYSCTKIM, KTÓRZY WSPOMAGAJĄ  SZLACHETNE DZIEŁO - REMONT NASZEJ ŚWIĄTYNI -

       SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADA

                                                            KSIĄDZ PROBOSZCZ BOGUSŁAW KACZMAREK

                                                                                       I

                                                                      RADA PARAFIALNA W RÓŻANKACH.

Pogoda