Rada parafialna

Człowiek - Człowiekowi...

   Nasi Mieszkańcy P.P. Bożena  i  Bogusław  Płotniccy zostali uhonorowani za swoją wyjątkowo ofiarną działalność charytatywną na rzecz potrzebujących z Parafii Różanki. 

W służbę drugiemu człowiekowi wkładają wiele serca i zaangażowania.  Wiele czasu poświęcają szukając nowych sposobów pomocy osobom ubogim w Różankach.

W Ich życiu sprawdzają się słowa, że jeśli miłujemy drugiego człowieka, miłujemy Boga.

14 kwietnia 2014 roku Biskup Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej  - Stefan Regmunt wręczył NAGRODY - PODZIĘKOWANIA  ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NA POLU DZIAŁALNOŚCI DOBROCZYNNEJ, INSPIROWANEJ  EWANGELICZNYM DUCHEM  MIŁOŚCI  BLIŻNIEGO.  Bardzo się cieszymy, że wśród WYRÓŻNIONYCH są nasi Mieszkańcy.

Państwu Płotnickim w Zielonej Górze towarzyszył Ksiądz Kanonik Bogusław Kaczmarek - wnioskodawca NAGRODY.

Bardzo serdecznie WYRÓŻNIONYM  gratulujemy i dziękujemy za wielką PRACĘ w Parafialnym Zespole CARITAS.

Pogoda