Ludze związani z Różankami

P.P. ELŻBIETA i SŁAWOMIR RADECCY -WYRÓŻNIENIE DOŻYNKOWE 2017

 P.P.  ELŻBIETA  I  SŁAWOMIR   RADECCY  mieszkają w Różankach  od 20 lat.

  Oboje są nauczycielami, obecnie na emeryturze.   Pan Sławek nauczał  wychowania fizycznego a Pani Ela zajmowała się  edukacją  wczesnoszkolną.

    W tym roku  obchodzą  40 - lecie  swego małżeństwa.   Mają dwóch dorosłych synów i dwie wnuczki.

Pan Sławek  jest  MYŚLIWYM;  w poprzedniej kadencji  był członkiem  zarządu  Koła Myśliwskiego  WILK - pełnił funkcję skarbnika.  Obecnie  jest  aktywnym członkiem Koła. Wraz z żoną opiekuje się stanicą myśliwską w Różankach.

   Rada Sołecka naszej  Wsi  zaproponowała Państwu  Radeckim  tegoroczne  WYRÓŻNIENIE  DOŻYNKOWE  za  Ich  wielkie  zaangażowanie  i pomoc w organizację  uroczystości  samorządowych - wiejskich.

   Wszystkie  SPOTKANIA   SENIORÓW  I   TROCHĘ   STARSZEJ  MŁODZIEŻY  50+ a także DOŻYNKI  SOŁECKIE  I  GMINNE  są  w pewnym  stopniu sponsorowane przez Państwa  Radeckich.   Doskonale  pamiętamy  wspaniałego   pieczonego  dzika,   bigos  myśliwski   i    wyjątkowe  nalewki.  Każda prośba  organizatorów o pomoc była natychmiast realizowana.  Dziękujemy  za  zaangażowanie  w nasze  sprawy  wiejskie.

Państwo   RADECCY  są aktywnymi   członkami    STOWARZYSZENIA   "  NASZE  RÓŻANKI".   Od ubiegłego  roku   Pan  Sławek  jest  członkiem   zarządu    Stowarzyszenia  - pełni  funkcję wiceprezesa.

 

Pogoda