PATRIOTYCZNO - MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE - RÓŻANKI - 08.12.2018

 

Dobiega końca SZCZEGÓLNY  ROK  w naszej POLSKIEJ historii: tej WIELKIEJ i tej LOKALNEJ. 

Obchodziliśmy  przecież   STULECIE  ODZYSKANIA  NASZEJ  NIEPODLEGŁOŚCI.  Z tej okazji odbyło się  wiele  uroczystości na poziomie  centralnym ale także w naszej Gminie i Wsi. Dla nas szczególnie ważnym i wzruszającym świętem było

             UCZCZENIE  PAMIĘCI  PIERWSZYCH  OSIEDLONYCH  W POWOJENNYCH  RÓŻANKACH, 

                                              dla których zbudowaliśmy  i  odsłoniliśmy  POMNIK w centrum  wsi.

           To także był rok kończący kadencję radnych i wójta oraz  wybory  samorządowe, w których  obecna    na   naszym SPOTKANIU  - WÓJT  GMINY  KŁODAWA  PANI  ANN A  MOŁODCIAK 

                                            uzyskała  bardzo wielkie - 93 % poparcie.

        Prowadząca Bożena Adamczak podziękowała Pani Wójt za bardzo wiele niezwykle ważnych dla naszej miejscowości  inwestycji:  18 nakładek asfaltowych, 20 punktów świetlnych, chodnik, spowalniacze, place zabaw, siłownie zewnętrzne, gazony i wiele innych zadań.

  Na  SPOTKANIE  poświęcone podsumowaniu ROKU  2018 przybyło 90 MIESZKAŃCÓW  RÓŻANEK   i GOŚCI.

Obecni byli:  zastępca wójta Pan Andrzej Kwiatkowski, Radna Pani Katarzyna Chmiel - Dera,

Sołtys Pani Agata Jackowska, dyrektor SP w Różankach Pani Elżbieta Pietruszkiewicz  i honorowy zarząd Klubu Seniora w Różankach.

                          Przepiękny i bardzo wzruszający program artystyczny  przygotowały zespoły 

                                       RÓŻY  KWIAT   z Różanek  i   ECHO  z  Wojcieszyc.

       Kierownik i dyrygent ECHA - PAN   ZBIGNIEW  TARASEWICZ  zaprezentował dodatkowo

                           niezwykle  ciekawe przerywniki historyczne, współczesne i okolicznościowe.

Komitet organizacyjny  wczorajszej uroczystości  w składzie:

  Krystyna Stasiak, Bogumiła Szawiel, Grażyna  Majewska i Bożena Adamczak oraz  dodatkowo

P.P. Stanisława  i Ryszard Słabiszowie a także P. Henryk Polny  zapewnili   przygotowanie sali, smaczny posiłek  i obsługę wszystkich Gości.

Świąteczną  dekorację  przygotowała  Pani Mariola  Jahołkowska.

 

 

 

 


Pogoda