Aktualności

DECYZJA O BUDOWIE SKLEPU "DINO" W RÓŻANKACH

 

W dniu 10. maja 2022 roku   

                      Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Molodciak wydała

                                              DECYZJĘ   NR  105/ 2021

                                            O  WARUNKACH   ZABUDOWY

dla inwestycji projektowanej na działkach     o nr ewid. 29/1   28/3, 42,   obręb ewid. nr 9 -  Różanki, gm. Kłodawa,

polegającej   na budowie budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną  i zagospodarowaniem terenu.

       Inwestycja obejmuje :

   - budowę  budynku handlowo - usługowego,

  -  budowę  parkingu,

  itd.

                        O wydanie WARUNKÓW   ZABUDOWY dla ww terenu  wystąpiła

                                                              Firma   DINO  Polska

                                        z siedzibą ul. Ostrowska122, 63 - 700  Krotoszyn.

                                                                                                              

 Znak Sprawy :RPI.6730.100.2021.BK

     Dodatkowe  informacje można uzyskać   w Urzędzie Gminy w Kłodawie, Referat  Inwestycji , tel 95  721 6660.

                                                                        Bożena  Adamczak

 

Pogoda