Aktualności

SREBRNY JUBILEUSZ POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ...

 

 

W miniony czwartek, 6- tego czerwca 2013 roku, przeżywaliśmy wyjątkową uroczystość - SREBRNY  JUBILEUSZ  POSŁUGI  KAPŁAŃSKIEJ - Ks. Kanonika  BOGUSŁAWA KACZMARKA - Proboszcza Parafii Różanki.   Jubileuszową Mszę Swiętą odprawił Ks. Biskup Ordynariusz - Stefan Regmunt w asyście Księdza Bogusława oraz Jego czterech Kolegów z Roku. Obecni byli także Księża z trzech gorzowskich dekanatów.   Przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Posłanka na Sejm RP - Pani Elżbieta Rafalska, Starosta Gorzowski - Pan Józef Kruczkowski, Wójt Gminy Kłodawa - Pani Anna Mołodciak oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej Różanek. W pełnym składzie stawiła się Rada Parafialna, Grupa Charytatywna, przedstawicielki "Margaretek" i Róż Różańcowych, delegacje z poszczególnych wsi naszej parafii, dzieci oraz liczni WIERNI. Powitanie wraz ze wzruszającą scenką okolicznościową ( wykonanie - Kółko Misyjne) przygotowała Pani Beata Lawer, która pięknie powiedziała o KAPŁAŃSTWIE i powołaniu do tego stanu.Okolicznościową homilię, w trakcie koncelebrowanej Mszy Swiętej, wygłosił Jego Ekselencja Biskup Ordynariusz. Zwrócił się w niej, z życzeniami i gratulacjami, do JUBILATA oraz Jego Rodziców, którym szczególnie serdecznie podziękował za wychowanie kapłana.   Podziękowania za 25- letnią POSŁUGĘ KAPŁAŃSKĄ (w tym 9 - letnią w Różankach) przekazał Zarząd Rady Parafialnej: P.P. Teresa Dera, Irena Klimczak, Andrzej Dera oraz Krzysztof Hurka. Najwspanialszymi, Goścmi byli RODZICE  JUBILATA - PAŃSTWO  ALICJA  I  MAREK  KACZMARKOWIE, którzy usłyszeli wiele serdeczności, życzeń i podziękowań: Ksiądz Bogusław jest Ich jedynym Synem, Jego decyzja pójścia drogą kapłaństwa jest więc szczególnie piękną, szlachetną i godną podziwu. Uroczystości jubileuszowe podkreślone zostały przepiękną dekoracją  - autorstwo i wykonanie: P.P. Teresa i Andrzej Derowie. Chór "LAUDAMUS  TE" pod dyrekcją Pana Stanisława WĘGRZYNA uświetnił MSZĘ  ŚW. JUBILEUSZOWĄ, wykonując utwory w języku polskim i łacińskim. Dobre wykonanie pieśni zostało docenione przez Księdza Biskupa i zgromadzonych wiernych - były podziękowania i brawa. Bardzo szkoda, że ten WSPANIAŁY DZIEŃ jest już za nami.

Poniżej tekst życzeń naszej Rady Sołeckiej:

Szanowny i Drogi Jubilacie, Księże Kanoniku Bogusławie, nasz Proboszczu!

Przed 9 laty, na Twej Kapłańskiej Drodze, nasz dobry Bóg postawił naszą Małą Ojczyznę - Różanki.

Reprezentując mieszkańców, wyrażamy głęboką wdzięczność:

za Kapłaństwo wśród nas, za modlitwy i Msze święte, za dobre rady, pomoc i wsparcie w ważnych dla nas działaniach.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że razem z Szanownym i Drogim Jubilatem możemy ten szczególny Dzień przeżywać.

Życzymy wielu łask Bożych i doczekania wśród nas ZŁOTEGO  JUBILEUSZU.   B.A.

 

 

 

 

 

Pogoda