Aktualności

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w Różankach w dobie pandemii...

 

 01. LISTOPADA 2020 R. -  wyjątkowo smutne święto WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH...

                        Nie możemy bezpośrednio stanąć przy mogile swoich najbliższych, ale będziemy Ich  mieć   w  naszym sercu  i umyśle.

Już po raz drugi

    Sołtys i Rada  Sołecka naszej wsi podjęli cenne działania mające na celu  uprzątnięcie  miejsc spoczynku , 

                                          TYCH  KTÓRZY  JUŻ  ODESZLI  a nie ma bliskich, którzy by o to zadbali.

     RÓŻANKOWSKI   CMENTARZ  został pięknie  wysprzątany i przystrojony. 

Część poniemiecka naszej nekropolii została wygrabiona a ze  starych zabytkowych nagrobków  zniknęły zniszczone wiązanki i znicze.

   Przy pomniku " PAMIĘCI  TYCH, DLA KTÓRYCH  TA  ZIEMIA  BYŁA  OJCZYZNĄ"

                        wykonane zostało  dekoracyjne  łańcuchowe ogrodzenie.

Sam pomnik został starannie wyczyszczony, zdobią go piękne chryzantemy i wiązanki.

                     Przy nowym   nagrobku naszego mieszkańca, BOHATERA  walczącego o MONTE  CASSINO

                                                             Ś. P.  JANA  KULESZY 

  wykonana została  opaska z polbruku , zapłonęły znicze , są kwiaty.

             Od dwóch  lat, w centrum naszej wsi znajduje się pomnik poświęcony tym wszystkim

           którzy  jako pierwsi po II wojnie światowej przybyli  tutaj i bardzo ciężką pracą budowali naszą

                                                         MAŁĄ  OJCZYZNĘ.

Jest poświęcony

"PAMIĘCI   PIERWSZYCH     OSADNIKÓW  W POWOJENNYCH  RÓŻANKACH."

Inicjatorem   budowy pomnika był  ówczesny  przewodniczący Rady Parafialnej i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia " Nasze Różanki" Pan Andrzej Dera.

I także TO " Różankowskie Miejsce  Pamięci"  zyskało ogrodzenie z dekoracyjnego łańcucha,

jest przystrojone pięknymi chryzantemami, palą się znicze.

                                                     SOŁTYSOWI   I   RADZIE   SOŁECKIEJ WSI   RÓŻANKI

     Za cenne inicjatywy mające na celu oddanie szacunku

                                             TYM   CO , DLA NAS BUDOWALI OBECNE RÓŻANKI

                                                                                              DZIĘKUJE    SPOŁECZEŃSTWO   RÓŻANEK.

 

 Poniżej:

                    POMNIK - KAMIEŃ  upamiętniający  naszych Rodziców, Dziadków,  Przyjaciół, Sąsiadów - PIERWSZYCH  MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK.                                                 

                                                                                         W  roku stulecia

                                                                                   odzyskania niepodległości

                                                                                            przez Polskę

" PAMIĘCI PIERWSZYCH OSADNIKÓW W POWOJENNYCH RÓŻANKACH"

Różanki 2018                                                                        Mieszkańcy Różanek

 

 

 

 

CDN

 

 

 

Pogoda