Aktualności

WKS " RÓŻA " RÓŻANKI podsumowała czteroletnią pracę

 

Dzisiaj,  14.lutego 2020 roku, odbyło się

ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE    ZARZĄDU  WKS "RÓŻA "  RÓŻANKI.

Uczestniczyło w nim 16 osób, w tym   członkowie Klubu,  różankowscy  Radni  oraz Sołtys Wsi Różanki.

Poprowadził je działacz Klubu - Pan Józef Kończak ( przewodniczący zebrania).

Sprawozdanie z działalności Zarządu WKS  "RÓŻA" RÓŻANKI w latach 2016 - 2019 przedstawił  dotychczasowy  Prezes Pan Krzysztof  Toporowski.

       Sprawozdanie  z  pracy Komisji  Rewizyjnej Klubu zaprezentował jej Przewodniczący Pan  Józef Kończak,

który zgłosił wniosek o udzielenie   absolutorium ustępującemu  Zarządowi.

    Wszyscy obecni   członkowie   Klubu  udzielili  ABSOLUTORIUM     ustępującemu   ZARZĄDOWI  WKS   "RÓŻA" 

RÓŻANKI.

        Wybrane   zostały nowe   władze   KLUBU, które poniżej:

                  ZARZĄD:

KRZYSZTOF   TOPOROWSKI   -   PREZES,

WIESŁAW    MOTYK,

DANIEL   TABAKA,

WOJCIECH  MOTYK,

KRZYSZTOF   MOTYK.

                                       KOMISJA   REWIZYJNA:

JÓZEF  KOŃCZAK,   PIOTR  KAŻMIERCZAK,   RAFAŁ  RÓŻYCKI.

                                               SĄD   KOLEŻEŃSKI:

PIOTR  ROZALIK,    ANDRZEJ  MOTYK,  SŁAWOMIR  GORĄCY.

   CDN    

                                                                                          B.  Adamczak.

 

 

 

cdn

Pogoda