Aktualności

Pani KAROLINA NICIEJEWSKA - zastępcą WÓJTA Gminy Kłodawa

 

W dniu 15 maja 2013 roku Wójt Gminy Kłodawa -  Pani Anna Mołodciak powierzyła Pani Karolinie Niciejewskiej funkcję ZASTĘPCY  WÓJTA. W Urzędzie Gminy Kłodawa Pani Karolina Niciejewska pracuje od 2003 roku - w Referacie Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej i Promocji ( była zastępcą kierownika tego działu). Wykształcenie - wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Szczeciński); Studia Podyplomowe - Realizacja Inwestycji (Politechnika Poznańska) oraz liczne formy doskonalenia z zakresu ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Gratulujemy awansu i życzymy sukcesów w pracy dla dobra naszych mieszkańców!

Pogoda