Aktualności

RÓŻANKI - SZKLARNIA - bez - SOŁTYSA!

 

Sołtys  Sołectwa  RÓŻANKI - SZKLARNIA   PANI   ZOFIA   KŁOS - GRYSKA 

                              zrezygnowała  z pełnienia  funkcji  SOŁTYSA.

O fakcie tym   poinformowała na ostatniej (majowej) SESJI  RADY  GMINY  KŁODAWA krótko uzasadniając swoją decyzję.  Stwierdziła, że to m.in. Jej staraniom utworzone  zostało  to nowe sołectwo, któremu poświęciła 17 lat swego życia.  Po tym długim funkcjonowaniu, podczas którego  wykonała wiele ważnych zadań dla swego  sołectwa -  z powodów  osobistych - składa rezygnację.

      Wójt Gminy Kłodawa, Radni , Sołtysi  i obecni Kierownicy Jednostek Budżetowych podziękowali Pani  Kłos - Grysce za  bardzo  aktywną, długoletnią pracę  na rzecz swego sołectwa.

     28 maja b.r.  odbyło się   ZEBRANIE   WIEJSKIE   SOŁECTWA  RÓŻANKI - SZKLARNIA

( zwołane przez Wójta GMINY   KŁODAWA) w celu   WYBORU  NOWEGO   SOŁTYSA.

Przybyło bardzo wielu   MIESZKAŃCÓW   SOŁECTWA -  jednak  NIKT  nie zgodził się  kandydować

 do  objęcia funkcji  sołtysa. 

                                                                                    B. A.

  

 Przepraszam  za niezbyt  dobrą jakość zdjęć.

Pogoda