Aktualności

WYCIECZKA na LUBELSZCZYZNĘ

 

  W dniach 03 - 07.09.2018 roku zaplanowana jest WYCIECZKA dla seniorów z gminy Kłodawa pod hasłem:

                                     SMAKUJ  LUBELSKIE - CZAR  ROZTOCZA.

                                                             DZIEŃ 1.

   Przejazd  do  Sanktuarium Maryjnego w LICHENIU -  zwiedzanie, obiad.

   Przyjazd do "Willi Prezydent" w UŚCIĄŻU - zakwaterowanie, obiadokolacja.

                                                           DZIEŃ 2.

  Śniadanie.

  Przejazd do Wąwolnicy - Sanktuarium.

  NAŁĘCZÓW - zwiedzanie.

  Drzewce - regionalny obiad.

  KAZIMIERZ  DOLNY - zwiedzanie.

  PUŁAWY - zwiedzanie.

  Wieczorek integracyjny w "Willli Prezydent".

                                           DZIEŃ 3.

                                     CZAR   ROZTOCZA

  ŚNIADANIE.

Wyjazd do ZAMOŚCIA - "Padwy  Północy" - zwiedzanie, czas wolny.

Przejazd do KRASNOBRODU - zwiedzanie.

Przejazd do ZWIERZYŃCA - SIEDZIBY  ORDYNACJI  ZAMOYSKICH - zwiedzanie.

Powrót do hotelu na kolację.

                                                         DZIEŃ 4.

Z WIZYTĄ NA WŁOŚCIACH ORDYNACKICH  I  W  LEGENDARNYM  KOZIM  GRODZIE.

ŚNIADANIE.

WYJAZD  do  KOZŁÓWKI.

Przejazd do Koziego Grodu - LUBLINA  - zwiedzanie.

MAJDANEK - krótka wizyta.

Powrót do hotelu, obiadokolacja.

                                       DZIEŃ 5.

                                            POWRÓT

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.

Przejazd do KŁODAWY k/ KOŁA.

Zwiedzanie kopalni soli.

Obiad - Dom Górnika.

Powrót do domu.

    ŚWIADCZENIA:

 4 noclegi,

4 śniadania,

3 obiady,

3 obiadokolacje,

1 wieczorek integracyjny,

ubezpieczenie,

przewodnik,

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

    CENA : 650,00 ZŁ

+ 100,00 ZŁ kosztów na jednego seniora dofinansowuje Gmina Kłodawa  w ramach budżetu Urzędu Gminy Kłodawa oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

      Zaliczkę w wys. 200,00 zł należy wpłacić do 15 lutego 2018 roku.

Pierszeństwo udziału w wycieczce   mają osoby, które  jeszcze nie korzystały z dotychczasowych wyjazdów dla seniorów.

                                                                                                           Bożena Adamczak

Pogoda