Aktualności

DECYZJA W SPRAWIE PLANÓW BUDOWY ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ W RÓŻANKACH

 

  Wójt  Gminy  Kłodawa  podjęła 

                     DECYZJĘ 

              W  SPRAWIE  USTALENIA

      środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia pn.:

"Elektrociepłownia  na  biogaz o mocy do 1 MW w gminie  Kłodawa".

    Poniżej   fragmenty :

                   DECYZJA  NR 06/2016

       o środowiskowych  uwarunkowaniach

..." Dnia  25.07.2016 r.  wpłynął  wniosek..."

...." po rozpatrzeniu wniosku PGB  Inwestycje Sp.  z  o.o., ul. Gotarda 9, 02- 683 Warszawa , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

                               ODMAWIAM  USTALENIA

ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWAŃ  DLA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.  "Elektrociepłownia  na  biogaz  o  mocy   do1 MW w  gminie  Kłodawa".

Negatywną opinię o przedsięwzięciu  wydał Państwowy Powiatowy Inspektorat  Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

Stanowczy  PROTEST  wobec planowanej  inwestycji wyraziły :

   *   Rady   Sołeckie Wsi  Różanki  i  Różanek - Szklarni,

   *  Stowarzyszenie " Nasze Różanki" w Różankach,

   *  Zebranie Wiejskie  Sołectwa  Różanki  i Sołectwa  Różanki - Szklarnia,

   * Uwagi Sołtys Zofii Kłos - Gryski.

Stronami  w  postępowaniu zostały obie Sołtys - Panie:  Agata  Jackowska  i  Zofia  Kłos - Gryska.

Wszyscy  wskazywali, że planowana inwestycja może potencjalnie wpływać NIEKORZYSTNIE  na mieszkańców sołectw!

      Uzasadnienie Wójta Gminy Kłodawa zwarte jest  na   8 stronach  formatu A-4!

M.in.  ... " Miejsce planowanego  przedsięwzięcia znajduje się w obrębie Różanki na działce o nr ew. 319/20 o pow

14, 5297 ha. Z działki  tej pod budowę elektrociepłowni planuje się wydzielenie działki o pow. ok. 4,4 ha.

Szacuje się, że łączna powierzchnia planowanych budynków i budowli  elektrociepłowni będzie wynosiła około 15800 m2. Łącznie  są to 33 główne budowle!!!

   

 

 

 

 

 

 

Pogoda