Aktualności

INICJATYWA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK - ZREALIZOWANA!

 

W roku  ubiegłym MIESZKAŃCY  RÓŻANEK skierowali do WÓJTA  GMINY  Kłodawa pismo:

    

       My niżej podpisani mieszkańcy Różanek zwracamy się z prośbą o podłączenie lampy oświetleniowej   na istniejącym już słupie energetycznym przy ulicy Sportowej w Różankach (zatoczka  autobusowa).

          Deklarujemy pokrycie połowy kosztów instalacji  tejże lampy.

Jest to nasza społeczna inicjatywa , dzięki której nie tylko niżej podpisani ale także inni mieszkańcy Różanek korzystający z boiska  sportowego, przechodzący tym odcinkiem drogi (spacerujący, ćwiczący, biegający, wędrujący) będą mieli lepsze bezpieczniejsze warunki do zamieszkania tutaj, uprawiania  sportu i wieczornego powrotu do domów.

                                                                                               Podpisy 39 MIESZKAŃCÓW  Różanek

 

Pogoda