Aktualności

Zakład Komunalny w nowej siedzibie...

 

  Zakończony został remont (właściwie budowa) siedziby Zakładu Komunalnego w Różankach.

Od 01 lutego b.r. nie funkcjonuje już biuro przy Przedszkolu w Różankach. Wszystkie zadania wykonywane są teraz

  w nowym budynku przy ulicy Myśliwskiej.

    Radykalnie zmodernizowany obiekt zawiera: biuro, zaplecze  socjalne i garaże. Są to pomieszczenia, w których można pracować w normalnych, przyzwoitych warunkach.

    Wokół budynku uporządkowano i zagospodarowano teren. Pracownicy dbają, by było czysto i estetycznie.

Teren sąsiedni ( WYSYPISKO GRUZU I WSZELKICH INNYCH ODPADÓW)  także zostało wzorowo uporządkowane!

Straszące swoim widokiem przerażliwe hałdy zniknęły. Piękny grunt przy lesie i nowy budynek zakładu komunalnego już nie odpychają! Przeciwnie, to następne miejsca, których nie będziemy się wstydzić!

  Prace modernizacyjno - porządkowe rozpoczęły się w roku ubiegłym.

Kierował nimi p.o. kierownika Pan Krzysztof Rokicki.  Obecna kontynuacja robót odbywa się pod kierunkiem Zastępcy Wójta Gminy Kłodawa - Pana Jacka Kwiatkowskiego.

 

Zabytkowe żarna (na pierwszym planie) z przedwojennego WIATRAKA  STOLZENBERG- RÓŻANKI.

ODKOPALI  JE  I PIĘKNIE ZAGOSPODAROWALI PRACOWNICY ZAKŁADU KOMUNALNEGO.

 

POMIESZCZENIA   GARAŻOWE PREZENTUJE  BRYGADZISTA  PAN  KRZYSZTOF   SUBOCZ

 

PORZĄDKOWANIE  I UPIĘKSZANIE  TERENU   PRZY  BUDYNKU

 

PRACOWNICY  POSADZILI  TUJE  I  WIOSENNE  KWIATY

POMIESZCZENIA  BIUROWE - KSIĘGOWA PANI TERESA PIEKIELNY

OD LEWEJ - CZĘŚĆ SOCJALNO - BIUROWA,  Z  PRAWEJ  GARAŻOWO  -  GOSPODARCZA

WYRÓWNANY  TEREN PO HAŁDACH  ODPADÓW

WOKÓŁ  ZAKŁADU  OWALNA  UTWARDZONA  DROGA

GRATULUJEMY  I  DZIĘKUJEMY!

 

Pogoda