Aktualności

WKS" RÓŻA " RÓŻANKI - zebranie sprawozdawczo - wyborcze

 

Wczoraj, 08 stycznia 2016 roku, odbyło się ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

                                         WKS " RÓŻA" RÓŻANKI.

Przybyło bardzo wielu członków KLUBU a także gości. 

Zebranie poprowadził Pan Józef  Kończak.

            Dotychczasowy Prezes Klubu Pan  Wiesław Motyk   przedstawił obszerne sprawozdanie z pracy KLUBU        

                                           za okres  2012 - 2015.

    *  Poniżej fragmenty sprawozdania *

 W mijającej kadencji  Zarząd Klubu pracował w 5 - osobowym składzie. W opinii Prezesa Pana Wiesława Motyka najbardziej aktywnymi członkami  byli: Pan Krzysztof Toporowski - viceprezes  klubu i Pani Teresa Piekielny - skarbnik.

Zarząd w całej kadencji odbył 30 spotkań i jedno zebranie sprawozdawcze.

Podejmowano decyzje w istotnych dla klubu sprawach związanych z inwestycjami, organizacją zawodów sportowych, współpracą z organami samorządowymi i sportowymi, organizacją drużyn seniorskich i młodzieżowych, zatrudnieniem trenerów oraz w sprawach finansowych.

    W minionej kadencji różanecka drużyna występowała w KLASIE  OKRĘGOWEJ, jednak w sezonie 2013/2014 opuściła tę klasę rozgrywkową.

   W ubiegłym sezonie zajęła drugie miejsce w KLASIE  A  ,

OBECNIE  zajmuje pierwsze miejsce( po rundzie jesiennej ) z dużą przewagą nad rywalami.

Powstały także dwie drużyny młodzieżowe: JUNIORZY i ORLIKI.

Szczególne słowa uznania należą się Panu Pawłowi Sowale, który przyczynił się do powstania drużyny JUNIORÓW.

Państwo Sylwia i Piotr Rozalikowie  oraz Pan Grzegorz Zapytowski zaangażowali się w pracę z ORLIKAMI.

DRUŻYNA ORLIKÓW RÓŻY RÓŻĄNKI  WYGRAŁA PLEBISCYT  NA  NAJPOPULARNIEJSZĄ DRUŻYNĘ  MŁODZIEŻOWĄ WOJ.LUBUSKIEGO.

     Organizatorem akcji był PAN   GRZEGORZ  ZAPYTOWSKI.

     W DYSKUSJI NAD  SPRAWOZDANIEM głos zabrali:( wg  kolejności wystąpień )

P. Bożena Adamczak, która w imieniu MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK podziękowała Prezesowi, Zarządowi i Członkom Klubu za bardzo aktywną, pełną poświęcenia pracę społeczną dla  naszego wspólnego dobra. Działalność Prezesa Motyka była bardzo widoczna i efektywna.  Ostatnia kontrola Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Kłodawa wypadła bardzo korzystnie. Prezes prawidłowo wykorzystuje powierzone Mu mienie gminne. Jego plany na przyszłość są ambitne i uzasadnione. Wielkim sukcesem Prezesa było wybudowanie NOWOCZESNEGO  BOISKA SPORTOWEGO.

    P.  Marek Nowak  -wyraził słowa uznania dla pracy prezesa W. Motyka podkreślając, iż nie ma chętnych do pracy społecznej, która często  jest bardzo niewdzięczną i trudną. Zachęcał MŁODYCH do większego zaangażowania w pracę klubu.

   P.  Jerzy Bandziak,

   P.  Józef Kończak,

   P.  Roman Jankiewicz -

wypowiedzieli się w podobnych słowach.Dziękowali Prezesowi Wiesławowi za jego wyjątkowe zaangażowanie, za dbałość o sukcesy sportowe klubu, jego zaplecze socjalne,  pozyskiwanie sympatyków i sponsorów.

P. Krzysztof Czyrka - w imieniu rodziców młodych członków klubu  - wyraził podziękowanie i uznanie Prezesowi W.  Motykowi za wielką pracę na rzecz młodych graczy.  Stwierdził, że atmosfera w drużynach jest prawidłowa a  dzieci chętnie trenują.

 SPRAWOZDANIE  Pana WIESŁAWA  MOTYKA - zostało  JEDNOGŁOŚNIE przyjęte przez członków KLUBU.

Jednocześnie - Pan Wiesław Motyk oświadczył, że nie będzie się ubiegał  o FUNKCJĘ  PREZESA W OBECNYCH  WYBORACH.

                  Skład nowego

 ZARZĄDU  WKS   "RÓŻA"     RÓŻANKI:

       PAN  KRZYSZTOF   TOPOROWSKI  -  PREZES,

       PAN  WIESŁAW       MOTYK          -   VICEPREZES,

       PAN   WOJCIECH     MOTYK,

       PAN   PIOTR            GALANT,

       PAN   PIOTR            ROZALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda