Aktualności

INNOWACYJNY SAMORZĄD - 2015 R.

 

RANING RZECZYSPOLITEJ - INNOWACYJNE  GMINY  WIEJSKIE

DOTYCZY DOSTĘPU  I  WYKORZYSTANIA  INTERNETU

GMINA  KŁODAWA zajęła I MIEJSCE w RANKINGU  RZECZYPOSPOLITEJ  w roku 2015.

Liczba punktów w poszczególnych kategoriach rankingu:

- dostęp do spraw urzędowych przez intrnet - 3 punkty,

- szkolenia pracowników - 2 punkty,

- prywatne serwisy internetowe -  2 punkty,

- darmowe punkty dostępu do internetu - 2 p unkty,

- zintergowany system zarządzania gminą - 2 punkty,

- rozwiązania mobilne - 1 punkt.

      Razem - 23 punkty.

Ta liczba punktów wystarczyła, by nasza GMINA zajęła

       I MIEJSCE   W  KRAJU!

W DRUGIM RANKINGU  RZECZYPOSPOLITEJ -

"NAJLEPSZE  GMINY  WIEJSKIE"

Nasza GMINA zdobyła  14 miejsce!

Łączna liczba zdobytych punktów:     52,29

                                         z tego

      za zarządzanie  - 23,26 punktów,

      za sytuację finansową - 29,04 punktów.

                                   Dochody w zł na osobę - 3347 zł,

                                   wydatki w zł na osobę - 3135 zł,

                                    pozyskane środki unijne w zł na osobę - 112 zł,

                                   zobowiązania do dochodów w proc. - 24,8,

                                   udział w wydatków na organizacje pozarządowe w proc. - 0,35,

                                   nakłady na gospodarkę mieszkaniową w zł na osobę - 22 zł,

                                  wydatki na promocję w wydatkach ogółem w proc. - 0,27,

                                  nowe podmioty gospodarcze - 9,

                                  liczba mieszkanców w tys. - 8 tys.

 

 

 

Pogoda