Aktualności

Nowi urzędnicy w Urzędzie Gminy w Kłodawie.

  

ZASTĘPCA  WÓJTA                                                                                                

 

PAN ANDRZEJ  KWIATKOWSKI

 

SKARBNIK  GMINY

 Od lewej: Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Pan - Jan Kubera, Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak

 

 

Kierownik Referatu Drogownictwa - Pani Monika Antczak

Od lewej Dyrektor Biblioteki w Kłodawie Pani Anna Turska, Kierownik GOPS - PANI JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ, dyrektor ZS w KŁodawie - Pani Dorota Żołądziejewska

 

Od lewe:j dyrektor Przedszkola w Kodawie, Kierownik ZAKŁADU KOMUNALNEGO - PAN KRZYSZTOF ROKICKI

 

 

 

 

 

Pogoda