Aktualności

Opłaty za najem sali wiejskiej w Różankach

  Jest projekt uchwały w sprawie najmu różankowskiej sali. Na najbliższej sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbędzie sie w dniu 25. marca b.r.,zostanie poddany on głosowaniu. 

                                  KOSZTY  NAJMU  SALI WIEJSKIEJ:

                                                1. Sala DUŻA   

                         * 260,00 zł -   doba  + obowiązujący podatek VAT

                         * 50,00  zł  -   za 1 godzinę + obowiązujący podatek VAT

 

                                               2. Sala MAŁA

 

                        *  130,00 zł  - doba + obowiązujący podatek VAT

                        *   25,00zł  -  1 godzina  + obowiązujący podatek VAT

        W listopadzie 2014 roku Wójt Gminy Kłodawa oddał w użytkowanie Sołectwu Różanki salę wiejską. Rada Gminy Kłodawa ma obowiązek ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

                                          Zwolnienia z opłat

                                          może dokonać

                                                      TYLKO

                                            WÓJT GMINY KŁODAWA.

 SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE W SPRAWIE  WYNAJMU SAL UDZIELANE SĄ PRZEZ

SOŁTYSA WSI RÓŻANKI  -  PANIĄ  AGATĘ  JACKOWSKĄ.

 

 Na V Sesji Rady Gminy Kłodawa ( 25.03.2015 r.)  - Radni przyjęli powyższą UCHWAŁĘ.

Pogoda