Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 31.12.2014r.

  

Od 01 lipca 2014 roku, na terenie naszej gminy, obowiązują nowe zasady segregowania odpadów.

System selekcji bytowych odpadów komunalnych

Odpady dzielimy na pięć frakcji:

 • tworzywa sztuczne i metale – np. butelki PET (zgniecione), opakowania po chemii gospodarczej, środkach czystości, kosmetykach, opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach itp.), styropian, zabawki i naczynia plastikowe, metale,
 • szkło – opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego (np. butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach,
 • papier suchy (np. makulatura gazetowa, prospekty, książki, zeszyty,
 • roślinne (biodegradowalne) - np. gałęzie, liście, trociny, kora drzew, owoce, warzywa, trawa,
 • odpady pozostałe po wysortowaniu w/w frakcji – np. resztki kuchenne, popiół, pieluchy, waciki, tłusty papier.

Miesięczna opłata za wywóz selekcjonowanych odpadów komunalnych wynosi 9 zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

Odpady nieselekcjonowane

Można zrezygnować z selekcjonowania odpadów, ale miesięczna opłata za wywóz tzw. zmieszanych odpadów komunalnych jest znacznie wyższa i wynosi wówczas 14 zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

W czym gromadzimy odpady bytowe?

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wszystkie odpady wyrzucają do pojemników oznaczonych odpowiednimi napisami i kolorami:

 • żółtym - tworzywa sztuczne i metale
 • zielonym - szkło
 • niebieskim - papier
 • brązowym (biodegradowalne) - odpady roślinne
 • szarym - odpady pozostałe po wysortowaniu
 • czarnym - odpady nie poddane selekcji

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych selekcjonujący odpady gromadzą je w workach oznaczonych odpowiednimi kolorami:

 • żółtym - tworzywa sztuczne i metale
 • zielonym - szkło
 • niebieskim - papier
 • brązowym - odpady roślinne

i wystawiają te worki w widocznym miejscu przed odgrodzeniem o godzinie 6:00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedzającego termin wywozu.

Odpady nie dające się zakwalifikować do w/w frakcji należy wyrzucać do ustawionych przed domami pojemników opatrzonych napisem "Pozostałe komunalne" i szarą kropką.

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych nie selekcjonujący odpadów gromadzą je w ustawionych przed domami pojemnikach oznaczonych odpowiednim napisem i kolorem czarnym.

Terminy wywozu odpadów w okresie 1.07 - 31.12.2014

Sprzed domów wielorodzinnych

 • tworzywa sztuczne i metale - w co drugą środę
 • szkło - w co drugą środę
 • papier - w co drugą środę
 • roślinne - od 1 kwietnia do 31 października w każdy wtorek, a w listopadzie i grudniu w ostatni wtorek miesiąca
 • odpady pozostałe po wysortowaniu oraz odpady nie poddane selekcji - w każdy piątek
 • odpady wielkogabarytowe - w czwarty wtorek każdego miesiąca

 

Sprzed domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych

 • tworzywa sztuczne i metale - w trzecią środę każdego miesiąca
 • szkło - w drugą środę każdego miesiąca
 • papier - w drugą środę każdego miesiąca
 • roślinne - od 1 kwietnia do 31 października w co drugi wtorek, a w listopadzie i grudniu w ostatni wtorek miesiąca
 • odpady pozostałe po wysortowaniu oraz odpady nie poddane selekcji - w każdy piątek
 • odpady wielkogabarytowe - w czwarty wtorek każdego miesiąca

 

Odpady wielkogabarytowe

Wszelkiego rodzaju odpady komunalne, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemników (np. meble, materace, rowery, duże opakowania itp.) są zbierane w pierwsza środę każdego miesiąca. Należy wystawić je przed domem w widocznym miejscu i zgłosić ten fakt telefonicznie (nr tel. 95 728 78 21)  firmie "Tonsmeier" najpóźniej do godz 16:00 przed dniem wywozu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony

należy dostarczyć do PSZOK w dniu i godzinach jego funkcjonowania (patrz niżej).

Odpady niebezpieczne

 • Leki przeterminowane należy oddawać w wyznaczonych aptekach na terenie Gorzowa Wlkp.
 • Chemikalia (np. kleje, farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin) należy oddawać w PSZOK w dniu i godzinach jego funkcjonowania.
 • Zużyte baterie należy oddawać w wyznaczonych sklepach, urzędach czy placówkach oświatowych lub w PSZOK w dniu i godzinach jego funkcjonowania.
 • Zużyte akumulatory należy oddawać w specjalistycznych placówkach handlowych i warsztatach lub w PSZOK w dniu i godzinach jego funkcjonowania.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD należy oddawać w PSZOK w dniu i godzinach jego funkcjonowania.

Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

mieści się na terenie oczyszczalni ścieków w Różankach przy ul. Myśliwskiej i jest czynny w pierwszą środę każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 17:00.

Uwagi dodatkowe

Pogoda