Aktualności

Podziękowania Nadleśnictwu

Jedną z najważniejszych i najpilniejszych potrzeb naszej wsi jest  jest remont systemu melioracyjnego. Starania o to trwają od lat, problem podejmuje m.in. Rada Sołecka oraz stowarzyszenie „Nasze Różanki”.

Odbyliśmy wiele rzeczowych spotkań, m.in.  z przedstawicielami Nadleśnictwa w Kłodawie, które ostatnio udrożniło odcinek rowu łączący się bezpośrednio z odcinkami gminnymi. To bardzo ważny fakt, bowiem stanowi argument za remontem i udrożnieniem dalszych odcinków, przebiegających przez wieś.

W tej sprawie radna Bożena Adamczak złożyła interpelacje do Wójta Gminy Kłodawa, natomiast na ręce Nadleśniczego zostały przekazane następujące podziękowania:

Rada Sołecka wsi Różanki

Różanki, 11.01.2013r.

Szan. Pan
Tomasz Kalembkiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa
w Kłodawie.

PODZIĘKOWANIE

Rada Sołecka wsi Różanki składa serdeczne podziękowania za wykonanie przepustu oraz wyczyszczenie odcinka rowu przy ulicy Wiśniowej w Różankach.

Powyższe przedsięwzięcie w bardzo istotny sposób przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w naszej miejscowości.

 

Bożena Adamczak
Radna Rady Gminy Kłodawa

Różanki,11.01.2013r.

Szan. Pan
Tomasz Kalembkiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa
w Kłodawie

PODZIĘKOWANIE

W imieniu mieszkańców Różanek i własnym składam serdeczne podziękowania za wykonanie przepustu i wyczyszczenie odcinka rowu przy ulicy Wiśniowej w Różankach.

Nasza wieś boryka się z bardzo poważnymi problemami związanymi z podtopieniami albowiem od wielu lat nasze rowy nie były czyszczone, w tym jego najważniejsza część tzw. rów opaskowy. Każde przedsięwzięcie prowadzące do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Różankach przyjmujemy z wielką, wdzięcznością. Uprzejmie prosimy o dalszą owocną współpracę dla dobra naszych mieszkańców

 

Pogoda