Aktualności

Przebudowa BOISKA SPORTOWEGO w Różankach

 

Ruszyła przebudowa naszego BOISKA  SPORTOWEGO. Dzisiaj t.j. 19. sierpnia rozpoczęły się pierwsze prace.

Zakres prac związanych z przebudową boiska piłkarskiego w Różankach (przyslany przez P. Krzysztofa Toporowskiego-trenera WKS "Róża" Różanki).

1. Orka glebogryzarką po chemicznym usunięciu chwastów.

2. Równanie równiarką laserową.

3. Przesianie ziemi z wybraniem zanieczyszczeń.

4. Wykonanie systemu automatycznego nawadniania.

Wykonanie sieci podziemnej z rurociągu zasilającego wykonanego z rury polietylenowej PE Ø 63 – PN 10 ułożonego wzdłuż obu linii bocznych boiska jako zasilanie poszczególnych sekcji nawadniających wykonanych rur polietylenowych PE Ø 63 – 50 PN 10 układanych na głębokości około 40 – 60 cm poniżej powierzchni terenu. Zaopatrzona w zawór spustowy zamontowany na końcu rurociągu zasilającego umożliwiający odwodnienie sieci podczas prac serwisowych. Całkowita długość sieci wynosi około 800mb. Wzdłuż rurociągu zasilającego prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. Montaż zraszaczy typu: 5500.

5. Uzupełnienie składu mechanicznego. Humusem około 200 ton w celu wyrównania boiska.

6. Siew nasion trawy pełny.

7. Pielęgnacja do czasu przekazania do użytkowania.

 

Równolegle z pracami na boisku za około miesiąc rozpocznie się budowa trybun.

 

Trybuny sportowe o wymiarach 81,00x3,10x0,80 m. Konstrukcja trybun stanowi korpus w postaci murów z bloczków betonowych klasy B20 powiązanych przeponami z bloczków betonowych klasy B20.Wypełnienie niszy pomiędzy murami stanowi piasek zagęszczony do Id=0.90. Poziome platformy do umieszczania siedzisk i dla osób stojących stanowią płyty betonowe monolityczne o grubości 15 cm. Beton klasy B15. Trybuny ogrodzone będą balustradą o wysokości 1.10 wykonanej z rur kwadratowych R,KW.40x2. Trybuny posiadają cztery zejścia w postaci schodów o szerokości 1,50 m.

                                 Uprzejmie dziękujemy za przysłanie HARMONOGRAMU!

 

Pogoda