Aktualności

Nasze ulice

 

Dzisiaj, tj. 6. sierpnia 2013 roku wykonywane były  prace porządkowe  na części ulicy Niepodległości (od strony Kłodawy), Ulicy Lipowej, Wiśniowej i Szkolnej w Różankach. Wykoszono trawę, usunięto śmieci. Szczególnie starannie oczyszczono (wykoszono trawę) fragment rowu melioracyjnego przy ulicach: Wiśniowej i Lipowej.. Pracowników z Kłodawy przysłał nasz Urząd Gminy. Rada Sołecka Różanek składa uprzejme  podziękowania Pani Wójt - Annie Mołodciak i Panu Kierownikowi Andrzejowi Kwiatkowskiemu za szybką reakcję na nasze wnioski. Ciąg dalszy porządkowania w najbliższych dniach.   

 

Pogoda